Ernkrans: Nästa prognos kan innebära ytterligare lättnader

Regeringen återför 1,3 miljarder från avräkningar för flyktingmottagande till det internationella biståndet. ”Känns väldigt bra”, säger biståndsminister Matilda Ernkrans (S). We Effects generalsekreterare Anna Tibblin säger att beslutet är i rätt riktning ”men det räcker inte”.

Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) öppnar för att mer pengar kan återföras till det internationella biståndet efter Migrationsverkets nästa prognos den 29 juli.
Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) öppnar för att mer pengar kan återföras till det internationella biståndet efter Migrationsverkets nästa prognos den 29 juli.Foto: Paul Wennerholm/TT
Anders Gustafsson

– Vi säkrar nu stora delar av biståndet till civilsamhällesorganisationerna, men också till demokrati, samtidigt som vi stärker hållbar utveckling. Vi väljer att lägga de 1,3 miljarderna till det som är Sidas uppdrag, säger Matilda Ernkrans till Altinget.

Skriver ner prognos

I mitten av april aviserade regeringen att man skulle göra avräkningar på 9,2 miljarder kronor av biståndet för att finansiera flyktingmottagande. Detta på grund av de ökade flyktingströmmarna till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 1,1 miljarder kronor i avräkningar fanns redan inplanerade i budgeten. Altinget har bland annat skrivit om att avräkningarna innebär nedskärningar på upp till 50 procent för delar av miljöbiståndet.

I fredags skrev Migrationsverket ner sin prognos för hur många ukrainare som tar sig till Sverige under 2022 – från 80 000 till 50 000.

Hade slagit hårt

I tisdags kom så regeringens besked.

– Det här är det besked vi kan ge i dag och jag tycker att det känns väldigt bra att säga att vi säkrar finansieringen när det gäller civilsamhällets organisationer. De har sällan så stora marginaler, så det besked vi tidigare hade lämnat hade slagit väldigt hårt mot dem, säger Matilda Ernkrans. 

Ändringarna i praktiken

Ändringen finns med i det nya regleringsbrev till Sida för budgetåret 2022 som regeringen beslutade om den 7 juni.

Den begränsning av Sidas biståndsutbetalningar som regeringen beslutade i april låg på 6,9 miljarder. Nu minskas samma begränsningar med 1,3 miljarder kronor och landar i stället på 5,6 miljarder.

De 1,3 miljarder som förs tillbaka fördelas på fyra anslagsposter:

  • Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället – 550 miljoner kronor.
  • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer – 320 miljoner kronor.
  • Hållbar fred – 25 miljoner kronor.
  • Hållbar utveckling – 400 miljoner kronor. Här ingår klimatbistånd.

Källa: Regeringen och Sida

Borde ni inte återföra en betydligt högre summa, om nu kostnaderna per person inte har förändrats? Migrationsverkets sänkte sin prognos för Ukrainaflyktingar från 80 000 till 50 000 för 2022?

– Vi sa redan i våras att vi på grund av den humanitära krisen i Ukraina behöver justera biståndsbudgeten för att hantera kostnaden för flyktingar i Sverige. Det vi också sa då var att vi kommer att fortsätta följa hur Migrationsverkets prognoser ser ut framåt, för vi kan komma att behöva justera detta igen. Osäkerhetsfaktorerna är så pass stora gällande hur många flyktingar som kommer och hur kriget utvecklar sig.

– Situationen är fortsatt osäker men vi gör bedömningen att vi kan fatta beslut om 1,3 miljarder i dag. Men nästa prognos kommer den 29 juli, och den kan komma att innebära ytterligare lättnader när det gäller biståndsbudgeten. Då kan vi se vad vi ska använda till det internationella biståndet och vad vi behöver använda till flyktingkostnader här i Sverige.

För lite

Biståndsorganisationerna är fortsatt kritiska.

Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect, anser att beslutet är i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt.

– Neddragningen i biståndet är fortfarande den största någonsin, mitt under en brinnande klimat- och hungerkris. Om något borde biståndet öka och prioritera insatser på klimatsmart jordbruk och lokal matproduktion, säger hon i en skriftlig kommentar till Altinget.

Diakonia förväntar sig att ytterligare beslut om att återföra medel ska koma från regeringen.

– Biståndet behövs, och det behövs nu! Vi förväntar oss att regeringen återför minst det som man har tagit för mycket utifrån sitt eget system för avräkningar, vilket innebär att ytterligare 4,3 miljarder ska betalas tillbaka till biståndet, säger organisationens generalsekreterare Lena Ingelstam i ett pressmeddelande.

Läs också

Forum Civ twittrade: ”Regeringen har lyssnat på civilsamhället! Nedskärningarna till CSO:er minskar från 39% till 10%. En god nyhet som betyder mycket för våra partners. MEN solkas av att regeringen ändå skär ner orimliga 7,9 mdkr. från biståndet som behövs mer än någonsin.”

Hållbar utveckling

Matilda Ernkrans igen:

– Vi har också lagt in 400 miljoner till hållbar utveckling, och det känns också bra. Inte minst med tanke Stockholm +50 som precis har avslutats. Men den 29 juli kommer som sagt en ny prognos från Migrationsverket, och då kommer regeringen att kunna återkomma med ytterligare besked utifrån den.

Jag undrar om ni framöver kommer att räkna in dem som återvänder till Ukraina? För de sägs vara fler än tidigare beräknat? Den 19 maj uppgav justitiedepartementet att allt fler ukrainare vill återvända till sitt hemland. Om fler än beräknat återvänder, kan det påverka avräkningarna ytterligare? 

– Till syvende och sist är det vid slutet av året som vi faktiskt vet hur stora avräkningarna blir, för det är då vi vet hur många flyktingar från Ukraina som är kvar i landet.

– Man kan bara använda det här sättet att hantera biståndspengar under de tolv första månaderna som flyktingen är i vårt land, så det är därför som det är viktigt för mig och regeringen med Migrationsverkets nya prognos den 29 juli.

– Då vet vi med större säkerhet hur många som sökt sig hit och finns kvar här. Då kan vi göra en ny bedömning och förhoppningsvis ge besked om ytterligare lättnader när det gäller utbetalningstakten. För om vi kan använda pengarna till det internationella biståndsarbetet så ska vi göra det. Och dagens besked går i den riktningen, säger Matilda Ernkrans.

Nämnda personer

Matilda Ernkrans

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i EU-nämnden, ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i statskunskap och sociologi (Örebro uni., 2002)

Anna Tibblin

Generalsekreterare We effect

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00