Högre tolerans för buller

BULLER. Riksdagen röstade på onsdagen igenom regeringens förslag om en enklare bygglag och en högre tolerans för omgivningsbuller. Vänsterpartiet var emot beslutet och anser att det motverkar miljömålet om en god bebyggd miljö.

I beslutet ingår att tomtindelning ska förenklas och genomförandetiden för detaljplanen förtydligas. Förhoppningen är att detta ska leda till enklare och effektivare bygglovsprocess.

Riksdagen lämnar också ett tillkännagivande att regeringen ska koppla någon form av incitament eller sanktioner till regler om kommuners handläggningstider för ärenden som måste anmälas..

V emot höjd bullertolerans

Lagändringarna som beslutet medför innebär att bostadsbyggande kan tillåtas i mer bullerutsatta lägen. Vänsterpartiet är ensamma om att inte ställa sig bakom förändringarna i miljöbalken med motiveringen att det kan leda till sämre hälsa.

– Det går att ifrågasätta om det går i linje med miljömålet ”God bebyggd miljö”, sade Nooshi Dadgostar (V) och menade att det var ett missriktat lagförslag och att fokus istället borde läggas på att minska bullret vid källan.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

 

 

 

Forrige artikel Regeringen ber om hjälp inför Paris Regeringen ber om hjälp inför Paris Næste artikel Svensk klimatfinansiering fördelas över lång tid Svensk klimatfinansiering fördelas över lång tid
Regeringens besked: Skogsutredningen får mer tid

Regeringens besked: Skogsutredningen får mer tid

SENT BESKED. Skogsutredaren Agneta Ögren har väntat på svar i två månader. Nu meddelar regeringen att skogsutredningen kommer att förlängas, exakt hur många månader är ännu inte klart.