Samråd: Samråd om hur EU:s jordbrukspolitik kan moderniseras och förenklas

Det offentliga samrådet om en modernare och enklare jordbrukspolitik bekräftar det stora
allmänintresset för jordbruk, livsmedel och den gemensamma jordbrukspolitiken. Bland de
322 916 dokumenten finns breda organiserade kampanjer och 58 520 svar på
frågeformuläret på nätet från enskilda och organisationer samt 1 423
ståndpunktsdokument.

Läs mer:

Det här gensvaret överträffar förväntningarna och deltagandet är klart högre än vid tidigare
samråd om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (under den offentliga debatten
2010 inkom 5 700 dokument).

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från EU-institutionernas hemsida.

Login