17 av 20 kommunalråd säger nej till miljözoner

MILJÖZONER. Det är få av de ledande politikerna i landets 20 största kommuner som vill införa miljözoner för personbilar. Bara tre av kommunalråden säger "ja" eller "kanske".

Intresset för att införa miljözoner för personbilar i kommunen är svagt bland de ledande politikerna i landets 20 största kommuner. Det visar Altingets enkät med kommunstyrelseordförandena (i några fall är det ett annat ansvarigt kommunalråd, men från samma parti, som har svarat).

Stockholms stad är fortsatt ensam vad gäller att faktiskt ha börjat arbeta med frågan, en utredning som ska vara klar under hösten år 2018.

– Vi är positiva till att det nu finns möjlighet  att införa miljözoner för miljöbelastande  bilar och lätta lastbilar men staden måste  först utreda förutsättningarna för detta gällande bland annat miljönytta och  samhällskostnader liksom möjliga årtal  och fordonsklasser samt möjlig geografisk omfattning, svarar stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Login