Segervittring i grönytereform – nordiska protesterna kan få gehör

Stora kommungränser i bland annat Sverige har inte rimmat väl i Bryssels föreslagna reform för att få till fler grönytor. Men nu ser protesterna ut att, i alla fall delvis, få gehör både hos rådet och parlamentet.

Antalet parker ska öka i städer. Men finns det en gräns för när det ska vara nog? <br>
Antalet parker ska öka i städer. Men finns det en gräns för när det ska vara nog?
Foto: Foto: Pixabay
Jacob Hederos

För att öka den biologiska mångfalden, men också motståndskraften i städer och svara upp mot bland annat värmeböljor, har det som en del i EU:s naturrestaureringsförordning föreslagits att alla städer ska öka antalet grönytor. I praktiken exempelvis via fler parker, träd och gröna tak, som kan svara upp mot påfrestningar och därmed minska behovet av andra infrastrukturinvesteringar.

I ett första led föreslås det att det inte får vara någon nettoförlust av grönytor mellan 2021 och 2030, och därutöver ska antalet ytor utökas kontinuerligt till år 2040 och 2050.

Men det ursprungliga förslaget har ansetts orimligt i flera led, eftersom det i implementeringen i bland annat Sverige skulle innebära att hela kommuner omfattas av kraven.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00