Debatt

Om du satsar på infrastrukturen kan du vinna landsbygden, Demirok

En väl fungerande transportinfrastruktur är grunden för ett konkurrenskraftigt näringsliv, både i staden och på landsbygden. Det skriver Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, och ger Centerpartiets nya ledare förslag på hur han ska locka väljare på landsbygden.

Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill bjuda Muharrem Demirok på fika.
Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill bjuda Muharrem Demirok på fika.Foto: Johan Nilsson/TT
Marcus Dahlsten
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Grattis Muharrem Demirok till ditt nya uppdrag som partiledare för Centerpartiet, du blir nu partiledare för ett parti som i över 100 år kämpat för en levande landsbygd.

Men i dag bär många på landsbygden på en oro och en känsla av att vara förbisedda. Dåliga, spåriga vägar, potthål, sänkta hastigheter, höga elpriser och historiskt höga drivmedelspriser – det är ganska tufft att bo på landsbygden. Jag arbetar med transporter varje dag och jag har några förslag på hur du kan stärka ditt stöd på landsbygden:

Satsa på lastbilen

Framtidens vägtrafik är både tyst och ren. Elektrifieringen av vägtrafiken är här för att stanna. För personbilar går det snabbt men haltar betänkligt när det gäller lätta och tunga lastbilar. Satsa på laddpunkter för tunga transporter. Stöd de företag som vill göra klimatsatsningar genom ett kraftfullt utökat investeringsstöd: både för inköp av lastbilen och för laddinfrastrukturen. Ett tips är att snegla på Tyskland. Och tillåt B-körkort för batterielektriska lätta lastbilar upp till 4,25.

Satsa på elen

En ökad elektrifiering kräver en stabil, säker och fossilfri elförsörjning. En av flaskhalsarna är det undermåliga kraftnätet. Bygg ut kraftnätet! En gammal paradgren för Centerpartiet har varit regelförenklingar och kortare tillståndsprocesser. Det behöver dammas av igen, inom kort kommer 15 000 åkerier att vilja investera i egen laddinfrastruktur och den satsningen kan inte falla på handläggningstider. Och miljöprövningar av småskalig vattenkraft och ny kärnkraft behöver förenklas.

Satsa på hållbara biodrivmedel

Biodrivmedel behövs i dag och lång tid framåt. Stöd produktion av gröna bränslen. Med din nya ledning har du alla möjligheter att ompröva partiets politik. Reduktionsplikten behöver nystartas med siktet på Sveriges klimatåtaganden i EU. I ett internationellt perspektiv är det mycket ambitiöst. Behåll fokus på svenska transporters konkurrenskraft, som redan är grönast i världen.

Satsa på infrastruktur

Vägarna håller på att förfalla och därför behövs en långsiktig och ambitiös underhållsplan. En väl fungerande transportinfrastruktur är grunden för ett konkurrenskraftigt näringsliv, både i staden och på landsbygden. Eftersom 8 av 10 transporter sker på väg borde alla politiska partier ha fokus på frågor som rör underhåll och nybyggnation av vägar högt på agendan. Liksom underhåll av järnvägen. Allt för länge har vår grundläggande infrastruktur förbisetts och underhållsskulden ökar. I grunden är detta kapitalförstöring.

Allt för länge har vår grundläggande infrastruktur förbisetts och underhållsskulden ökar.

Som du förstår är jag oroad. Men Centerpartiet har under din ledning möjlighet att sätta sig i förarsätet för landsbygdens bästa. Ni har en möjlighet att förnya er politik och arbeta med frågor som berör hela Sverige.

Jag bjuder gärna med dig till några transportföretag för att diskutera landsbygd över en kopp kaffe och fikabröd. Med målet att ge hela Sverige förutsättningar för en fungerande transportinfrastruktur och en levande landsbygd. Välkommen!

Nämnda personer

Muharrem Demirok

Partiledare Centerpartiet
Fil. kand i statsvetenskap (Linköpings uni., 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00