Debatt

L: Förvisa inte de äldre till digitalt utanförskap

En betydande andel äldre känner sig helt isolerade från den samhällets digitala gemenskap som utgör en allt större del av samhällets sätt att fungera. Nu krävs en bred översyn av frågor som rör äldres inkludering i det fortsatta digitaliseringsarbetet. Det skriver fyra liberala politiker.

Det digitala utanförskapet bland äldre måste kartläggas, skriver debattörerna. 
Det digitala utanförskapet bland äldre måste kartläggas, skriver debattörerna. Foto: Henrik Montgomery/TT
Amelie Tarschys Ingre
Anna Starbrink
Arman Teimouri
Barbro Westerholm
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Digitaliseringen av samhället går i rasande fart och för med sig fantastiska möjligheter. Samtidigt finns flera utmaningar. En utmaning – som den Socialdemokratiska regeringen fortsätter att ignorera – är det digitala utanförskap som många äldre upplever.

Äldre känner sig isolerade

Sverige har en växande andel seniorer. Sedan år 2000 har medellivslängden ökat flera år och i dag är över 20 procent av befolkningen 65 år eller äldre. Samtidigt är personer över 80 år den grupp som förväntas öka allra mest procentuellt sett i takt med att befolkningen växer.

Många seniorer är naturligtvis minst lika digitalt bevandrade som dagens tonåringar. Men en betydande andel äldre känner sig helt isolerade från den samhällets digitala gemenskap som utgör en allt större del av samhällets sätt att fungera. Somliga saknar internet. Andra har viss tillgång till internet men saknar bank-id och kan därmed inte använda Swish, internetbanken eller beställa hem varor online.

Det är, mot denna bakgrund, föga förvånande att forskare från Karolinska institutet gör följande skarpa uttalande: ”Nu när vi uppmanas att umgås, delta i samhällsdebatten och ta del av kultur via digitala plattformar blir det tydligt att de som av olika skäl inte har möjlighet till det ställs utanför och isoleras. Detta hade kunnat undvikas om vi hade tagit det digitala utanförskapet på allvar tidigare… Vi borde se det som en väckarklocka för hur allvarligt det är när vissa grupper i samhället ställs utanför den teknik som ger oss möjligheter att agera vårt medborgaskap och som vi bygger så mycket av vår kommunikation kring.”

Ojämlik tillgång till digitala tjänster

Vi är många som har ett ansvar att hörsamma forskarnas allvarsord. Kommunerna har exempelvis ett ansvar att säkerställa att alla äldreboenden har wi-fi och regionerna måste se till att digitala tjänster inom vård och kollektivtrafik är tillgängliga för alla medborgare, oavsett ålder och eventuell funktionsvariation.

Tyvärr har utvecklingen gått i helt fel riktning sedan Socialdemokraterna kom till makten.

Det övergripande nationella ansvaret förblir dock statsminister Magdalena Anderssons. S-regeringen ansvarar för de standarder och användarvillkor som styr den digitala infrastrukturen och som utgör grunden för en inkluderande teknikutveckling. Kommunerna kan göra en del på egen hand, men om inte regeringen tar ett helhetsgrepp är risken stor att tillgången till digitala tjänster blir än mer ojämlik.

Tyvärr har utvecklingen gått i helt fel riktning sedan Socialdemokraterna kom till makten. Sedan 2019 saknar Sverige en särskild äldreminister och ordet ”äldre” nämns varken i regeringens omfattande digitaliseringsstrategi eller i Myndigheten för delaktighets förordning och regleringsbrev. Som grädde på moset saknar stora delar av landet fortfarande snabbt bredband – detta trots att det gått mer än fem år sedan regeringen stolt offentliggjorde sin bredbandsstrategi.

Bred översyn krävs

Nu krävs en bred översyn av frågor som rör äldres inkludering i det fortsatta digitaliseringsarbetet. Liberalerna presenterar därför tre kraftfulla åtgärder som måste inledas omgående:

  • Kartlägg hur stort det digitala utanförskapet är. Internetstiftelsen uppger att pensionärer med låg inkomst är överrepresenterade, men mer information om gruppens storlek och levnadsvillkor krävs för att kunna prioritera grupper med störst behov.
  • Tillsätt en utredning för ett digitalt kunskapslyft bland äldre. Se till att utredningen får ett brett mandat att lägga förslag på nationell, regional och kommunal nivå och att den inhämtar synpunkter från organisationer som företräder äldres intressen.
  • Öka takten i bredbandsutbyggnaden. Regeringen införde 2018 ”en garanti att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 mbit/s” som fortfarande är långt ifrån uppfylld. Det är hög tid att öka takten.

I september har över två miljoner 65-plussare chansen att göra sin röst hörd i ett val som – tack och lov – inte sker digitalt. Frågan är: Kommer regeringen fortsätta att ignorera väckarklockans larm ända fram till valdagen?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00