Winberg (SD): Vänstern sviker homosexuella

DEBATT. Vänsterns agerande gentemot Brunei efter landets införande av dödsstraff mot homosexuella visar på undfallenhet och flathet, skriver Europaparlamentariker Kristina Winberg.

Kristina Winberg (SD)
Europaparlamentariker
 

Nyligen röstade Europaparlamentet igenom en resolution som kraftigt fördömer Bruneis införande av dödsstraff genom stening. Straffet avser bland annat homosexualitet. Brunei har officiellt förklarat att straffet endast utdöms om ”män med hög moral och fromhet” kan vittna om brottet, så att skulden är ställd bortom rimligt tvivel.

Brunei sällar sig därmed till skaran av andra länder som har belagt homosexualitet med dödsstraff: Iran, Saudiarabien, Jemen, Nigeria, Sudan, Mauretanien och Somalia.

Förskräcklig utveckling 

För mig framstår detta som en provokation från en regim som finner för gott att sätta sig över mänskliga rättigheter. En förskräcklig utveckling som inte borde förekomma i vår tid. Själv kan jag inte påverka Bruneis ställningstagande. Det går tydligt att se hur ofriheten breder ut sig och den enskildes livsval beskärs. Friheten att kunna leva ut sin kärlek är något som många av oss tar för givet, bevisligen är verkligheten dock en helt annan i andra delar av världen.

Exemplet Brunei är dessvärre bara en av många exempel som på det ena eller andra sättet begränsar människors rätt att leva i frihet.

Ett annat nog så talande exempel är då den islamiska revolutionen 1979 berövade kvinnorna rätten att klä sig västerländskt och försvårade radikalt möjligheterna för kvinnor att genomgå högre utbildning. På 1970-talet kunde kvinnorna bära kort kjol i Kabul. Idag är det förstås en omöjlighet.

Många lever under begränsningar även i Sverige  

Den begränsade friheten finns även i Sverige idag, där ett mycket stort antal ungdomar lever med begränsningar i valet av partner och ett alltför stort antal riskerar att bli bortgifta mot sin vilja. Den som utmanar familjens beslut riskerar i extremfallen att råka mycket illa ut. Vi har idag uppskattningsvis fem hedersmord i Sverige varje år.

Vänstern sviker homosexuella  

I den resolution som fördömde Brunei, hade vänstern en egen alternativ resolution. Där framhålls att regenten i Brunei håller landet i ett feodalt system och att vänstern fördömer vad man teknokratiskt kallar ”instrumentaliseringen av religionen”. Noga undviker dock vänstern i Europaparlamentet att i fördömandet nämna Sharia, vilket är det islamistiska lagsystem som ligger till grund för lagändringen.

Genom att medvetet lämna dessa detaljer outsagda försvårar vänstern en ärlig problembeskrivning. I längden sviker man därmed även de homosexuella som kommer drabbas av Bruneis vedervärdiga lagsystem.

Flatheten och undfallenheten inom vänstern gentemot den islamistiska fundamentalismen är frapperande. De reaktionära krafterna i Brunei kan knappast ha bättre vänner än så.

Forrige artikel Jaime Gomez: Vad vill Macron med EU? Jaime Gomez: Vad vill Macron med EU? Næste artikel Ungsvenskarna: EU:s legitimitet står på spel Ungsvenskarna: EU:s legitimitet står på spel