Debatt

Valero (MP): EU behöver ny politik för arbetskraftsinvandring

DEBATT. Vi ska inte välja mellan att hjälpa människor som flyr från krig och människor som flyr fattigdom. Därför bör EU göra arbetskraftsinvandringen till en prioriterad fråga, och skapa lagliga vägar in för de som vill jobba i EU, skriver Bodil Valero (MP)

Bodil Valero (MP)
Bodil Valero (MP)Foto: Fredrik Hjerling/Miljöpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Bodil ValeroEuropaparlamentariker för Miljöpartiet

Historiskt sett har majoriteten av de som immigrerar till Europa varit människor som söker en bättre framtid någon annanstans än i sitt hemland, vi brukade då kalla alla arbetskraftsinvandrare. De senaste åren talar vi istället om ekonomiska migranter, när det handlar om människor som söker sig ur fattigdom och misär. Att människor utmanar de ojämlika världsförhållandena är inte konstigt, det är tvärtom naturligt. På 1800-talet emigrerade omkring 1 miljon svenskar till Amerika, inte på grund av krig, utan till stor del drivna av fattigdom och religiös förföljelse.

Ekonomiska migranter i kläm

I dag är det ungefär lika många som flyr till våra gränser på grund av krig som de som kommer för att söka en bättre framtid. Men med så många konflikter i vårt närområde och begränsad politisk vilja i EU att erbjuda skydd för alla som flyr för sina liv, blir det dessvärre inte mycket till övers för de ekonomiska migranterna. Även om flyktingkonventionen är tydlig med att ekonomiska skäl inte är grund för asyl och vissa orsaker för flykt väger tyngre än andra, har EU inte råd att bortse från denna stora grupp av migrerande arbetstagare.

Lagliga vägar för arbetskraftsinvandrare

Eftersom det i dag saknas alternativa vägar för migrerande arbetstagare eller säsongsarbetare från tredje länder som inte är högutbildade eller högkvalificerade, reser även de i skrangliga båtar över Medelhavet. Vissa söker asyl i hopp om att få arbeta under tiden deras asylansökan behandlas. Det här har resulterat i ett högt tryck på EU:s asylsystem och långa väntetider för de flyktingar som verkligen är i behov av asyl.

I Europa behöver vi inse att människor kommer att fortsätta söka bättre levnadsvillkor och ta sig till Europa även om alla krig i världen skulle upphöra. 

I Europa behöver vi inse att människor kommer att fortsätta söka bättre levnadsvillkor och ta sig till Europa även om alla krig i världen skulle upphöra. Arbetskraftsinvandring bör därför vara en prioriterad fråga inom EU och större ansträngningar bör göras för att skapa lagliga vägar in för de som vill arbeta här.

Mer arbetskraft till krympande befolkning

Europa har en åldrande arbetsför befolkning som kommer att krympa med nästan 50 miljoner fram till år 2060. Efterfrågan på arbetskraft inom samhällets alla sektorer, inklusive yrken som kräver låg eller ingen utbildning kommer att öka.

Förra året presenterade EU-kommissionen ett reviderat förslag på Blåkortsdirektivet, som är EU:s enda regelverk för arbetskraftsinvandring. Även om förslaget är positivt, omfattar det dessvärre endast högkvalificerade arbetstagare och inte medel- och lågkvalificerade. I egenskap av de grönas talesperson i Europaparlamentet i frågan driver jag på för att EU ska anamma mer av den progressiva svenska lagstiftningen på området, där ingen skillnad görs mellan hög- eller lågkvalificerade arbetstagare. Därför har jag bland annat uppmanat EU-kommissionen att också lägga ett förslag som gäller arbetskraftsinvandrare som inte omfattas av Blåkortsdirektivet.

EU behöver reformera sin arbetskraftsinvandringspolitik så att vi slipper välja mellan att hjälpa människor som flyr från krig och människor som flyr fattigdom. Vi behöver göra både och.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du delta i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]


Nämnda personer

Bodil Valero

Styrelseledamot Global GreensTidigare europaparlamentariker (MP)
Jurist

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00