Sverige pressar på för grönt ljus för skattebefriade biodrivmedel

Den sista december löper rätten att slopa skatten på höginblandade och rena biodrivmedel ut. Nu brinner det i knutarna att få statsstödsansökan godkänd. Men från Bryssel ges inga signaler om åt vilket håll beslutet lutar.

Flyger ansökan lättare i dessa energikristider? <br>
Flyger ansökan lättare i dessa energikristider?
Foto: Bogdan Hoyaux/ EC - Audiovisual Service 2022
Jacob Hederos

Den 15 november är det deadline för en ny regering att presentera ett förslag till budget för nästa år. Tillträder en ny regering tidigare än så, behöver propositionen lämnas in tre veckor efter det. Som en del i det pusslet ingår frågan om vissa skatter fortsatt ska vara nedsatta, enligt godkännanden som Sverige fått utifrån EU:s statsstödsregelverk.

Men för en skattenedsättningarna hänger fortsättningen lös: Nedsättningen av skatten för rena- och höginblandade biobränslen, vars tillstånd löper ut vid årsskiftet.

Framtiden för uppskattningsvis 3,7 terawattimmar av de 17 terawattimmar som biodrivmedlen står för i den totala transportsektorn på 79 terawattimmar är därmed mycket osäker, vilket främst kan drabba kollektivtrafiken och långväga bussresor. På Regeringskansliet trycker man nu på, med bred uppbackning från riksdagen, för att så snabbt som möjligt få besked från EU-kommissionen.

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00