Sverige backar upp höjda klimatmål för EU

SLUTFÖRHANDLING. Sverige ställer sig bakom EU-parlamentet i deras ambition att få igenom höjda klimatmål för unionen.

Unionen behöver höja sina klimatmål till 2050 för att ligga mer i linje med Parisavtalet, menar EU-parlamentet. Parlamentets position innebär att unionen ska ha nettonollutsläpp vid mitten av århundradet, vilket blir en höjning från den tidigare målsättningen att nå 80 procents utsläppsminskning till år 2050.

Nu sällar sig alltså även Sverige till den linjen, efter att regeringen i torsdags fick stöd av riksdagens näringsutskott. EU skulle också med en sådan målsättning närma sig den svenska ambitionen, som fastställts i det Klimatpolitiska ramverket.

Nettonollutsläpp innebär att unionen fortsatt kan ha vissa utsläpp av växthusgaser. Men de utsläppen ska kunna räknas av igenom så kallade kompletterade åtgärder, såsom insamling och lagring av koldioxid (CCS) och utbyggda trädplanteringar.

Läs mer: ”Det är centralt för det internationella klimatarbetet att EU fortsätter att visa ledarskap genom att gå före” säger Energiminister Ibrahim Baylan.

Det höjda klimatmålet föreslås att skrivas i den styrningsförordning för Energiunionen som under våren ska slutförhandlas mellan EU-lagstiftarna. Den förordningen sätter annars reglerna för hur EU:s medlemsländer ska se till att nå sina energieffektiviserings- och förnybartmål till 2030, och samförhandlas också med de uppdaterade förnybart- och energieffektiviseringsdirektiven.

Under måndagen skedde en ytterligare påtryckning i förhandlingarna kring de energiregler som ska gälla i unionen framöver. Detta genom att EU-kommissionen tillsammans med organet Irena, som arbetar för att understödja länder i sin omställning till förnybara energisystem, la fram en analys som pekade på att den mest kostnadseffektiva nivån vore att höja ambitionen till 34 procents förnybart 2030.

Läs mer: Åtgärder i uppvärmnings- och nedkylningssektorn står för en tredjedel av EU:s förnybara potential, skriver Irena.

Utspelet går därmed rakt in i de slutförhandlingar som snart inleds mellan parlamentet och ministerrådet, där parlamentet förespråkar 35 procent som mål och rådet minst 27 procent.

Läs mer: Sveriges höjda energibud anses luckra upp låst läge 

Login

 • Rapportera

  Lars Cornell

  Eco-populistisk voodoo

  Dr Rainer Kraft, tysk politiker fastslår, ”att spendera 15 euro för att undvika 1 euro i skador är en politik man förväntar sig av en dåre".

  Målet för klimatpolitiken är att skapa en ekosocialistisk planekonomi. Klimatet är ett ”instrument” för att åstadkomma det. De grönas energipolitik är menar han, "eco-populistisk voodoo".

  Energiewende har kört in i väggen. För ett decennium sedan var det ett massivt parlamentariskt stöd för gröna energier. Dessa dagar är över. Högröstade gröna kritiker av grön energi utgör nu 25% av parlamentet. När dessa kritiska röster nu hörs och visas på miljontals TV-skärmar sker en oerhörd erosion bland gröna väljare. Aldrig tidigare har efterkrigstidens Tyskland sett ett politiskt skifte i så stor skala.