Spretig svensk syn när nya asylregler ska utformas

MIGRATION. I EU pågår ett arbete med en uppdaterad asyllagstiftning för att få likvärdiga regler i alla medlemsländer. Förhandlingarna pågår och åsikterna är många vilken position Sverige ska inta.

Arbetet med att uppdatera EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) står och stampar. Kommissionens förslag har kritiserats från flera håll. Den svenska linjen är att förslagets viktigaste del är ett fungerande omfördelningssystem som gör att länderna tar delat ansvar för flyktingarna. Men det vägrar bland annat Polen och Ungern. Även om rådet kan besluta med kvalificerad majoritet har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk sagt att han vill hitta en enighet i frågan vilket gör att en lösning på frågan just nu är långt borta.

Läs också: Wikström (L) vill att rådet kör över Tusk i flyktingfrågan

Samtidigt skiljer sig också synen på kommissionens förslag åt inom Sverige och mellan partierna. Fredrik Malm (L), migrationspolitisk talesperson, menar att Sverige bör driva på för att Ungern och Polen ska ändra uppfattning, exempelvis genom sanktioner från EU. Samtidigt kritiserar han förslagen från Socialdemokraterna i Danmark och Moderaterna i Sverige om att bara ta emot kvotflyktingar.

Login