"Rumänien måste leva upp till mänskliga rättigheter"

DEBATT. Efter att Rumänien tagit över ordförandeskapet av EU:s ministerråd är det viktigt att deras arbete speglar EU:s grundläggande värderingar, skriver Soraya Post, europaparlamentariker för Feministiskt initiativ.

Av: Soraya Post (FI)
europaparlamentariker för Feministiskt initiativ
 

I januari tog Rumänien över ordförandeskapet av EU:s ministerråd, ett land där mänskliga rättigheter kränks, utvecklingen som rättsstat går bakåt och korruption fortfarande är ett stort problem.

EU uppmanar Rumänien

I höstas hade landet en folkomröstning om att ändra lagar för att stoppa samkönade äktenskap, som tur är gick inte det här förslaget igenom. Under hösten har det även kommit rapporter om övervåld från poliser och om nya lagförändringar som kommer att göra det enklare för politiker att slippa korruptionsanklagelser. Dessa lagförändringar är oacceptabla i en demokratisk rättsstat.

I november 2018 antog vi i EU-parlamentet en resolution om situationen i Rumänien. Resolutionen uppmanar Rumänien att fortsätta arbetet mot korruption, värna ett fristående rättsväsende liksom de mänskliga fri- och rättigheterna.

Saknar erkänt medborgarskap

Antiziganismen, den specifika typen av rasism som riktas mot romer är fortfarande väldigt stor i Rumänien och resten av Europa. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) lever 80 procent av romerna i EU i fattigdom och en av tre romer är offer för trakasserier på grund av den utspridda antiziganismen.

I Rumänien somnar 32 procent av de romska barnen regelbundet hungriga. Endast 54 procent av romerna i Rumänien täcks av sina nationella grundläggande sjukförsäkringssystem eller av kompletterande försäkringar och 68 procent av romerna i Rumänien lever i hushåll utan kranvatten inne i bostaden.

Det lever uppskattningsvis omkring 15 000 romer i Rumänien utan tillgång till födelseattester, vilket resulterar i att de inte har rätt till någon identitet och ett i praktiken erkänt medborgarskap.

Kraftfulla kontroller krävs

Under min tid i EU-parlamentet har jag arbetat aktivt mot antiziganismen och för att se till att alla EU:s medlemsländer tar sitt ansvar. I min Romarapport som antogs av en stor majoritet av EU-parlamentet år 2017, ställer jag som krav att alla länder ska fullt ut genomföra sina nationella strategier för integrering av romer.

Jag uppmanar även EU-kommissionen att tillämpa kraftfullare granskningar och kontroller av medlemsländernas användning av EU-bidrag och fonder och att avbryta finansieringen ifall EU-medel missbrukas.

Rapporten kräver även att de EU-bidrag som var tänkta att gå till inkludering av romer i medlemsländer såsom Rumänien måste granskas noggrannare, och bygga på principerna om antidiskriminering och delaktighet samt att alla länder måste genomföra resultatkontroller.

EU antar förslag för fattigdomsbekämpning 

De senaste månaderna har jag arbetat med EU:s långtidsbudget (MFF), som kommer att gälla för perioden 2021 till 2027. En stor del av EU:s budget sköts i partnerskap med nationella och regionala myndigheter via olika fonder.

Jag var föredragande för LIBE-utskottets yttrande om Europeiska socialfonden+ (ESF+). ESF+ ska främja sysselsättning, social delaktighet, hjälpa människor att få jobb eller ett bättre jobb, se till att mindre gynnade personer kommer in i samhället och ge alla rättvisare förutsättningar. Det var första gången LIBE-utskottet kunde yttra sig om ESF+ tack vare intensivt lobbande från min sida.

Under plenarsessionen i januari antog EU-parlamentet sin rapport om ESF+ förordningen och mina förslag för fattigdomsbekämpning. Jag fick igenom mina rekommendationer om att det är väldigt viktigt att civila samhällets organisationer, jämställdhetsorgan och människorättsorganisationer är delaktiga i planeringen, genomförandet, kontrollen och utvärderingen av EU-medel och fonder.

Uppföljning behövs

Några månader innan Rumänien tog över ordförandeskapet kontaktade jag Rumäniens premiärminister och uppmanade henne att följa upp rekommendationerna från min Romarapport särskilt när det gäller nationella strategier för inkludering av romer samt resultatkontroller av EU-fonder. Jag har blivit inbjuden till det rumänska ordförandeskapets högnivåkonferens om de nationella strategierna för inkludering av romer i Bukarest den 4 till 5 mars.

De kommande månaderna kommer jag att följa det rumänska ordförandeskapets arbete väldigt noggrant och hoppas att deras arbete kommer att genomsyras av EU:s grundläggande värderingar som jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för allas mänskliga rättigheter.

Forrige artikel MP-kandidater: MP-kandidater: "För ett medmänskligt EU" Næste artikel Fi-kandidat: Fi-kandidat: "Europa behöver feminism"
Von der Leyen ger inte upp om utsläppshandelspeng

Von der Leyen ger inte upp om utsläppshandelspeng

MFF. EU-kommissionen gör omstart av flera planer på hur de ska dra in pengar till budgetkassan. Men mycket har hänt sedan Angela Merkel satte ner foten i protest mot utsläppshandelspengen i februari.