Regeringen anklagas för passivitet i tung EU-förhandling

TAXONOMI. Läckta utkast till EU-regler för när en verksamhet kan klassas som grön väcker oro och irritation flera svenska branscher. Fortum kritiserar regeringen för att inte ha försvarat svenska intressen. 

Före årsskiftet ska EU fatta beslut om de första klassificeringsreglerna som bestämmer vilka verksamheter som ska ses som hållbara ur klimatsynpunkt, samtidigt som de inte anses orsaka signifikant skada ur andra hållbarhetsperspektiv. 

Utkastet till förslaget – som enligt uppgift ska komma i sin helhet de närmaste dagarna – har dock väckt en del oro. Framför allt för att de som inte klassar in som hållbara enligt taxonomin anses kunna få det svårare att få in kapital.

Anton Steen på Fortum är kritisk till att konsekvenserna av förslaget inte har debatterats mer i Sverige, och tycker samtidigt att regeringen har varit passiv i Bryssel genom att inte ha försvarat svenska intressen i förhandlingarna.

Login