Polska regering söker kompromiss efter skogsdom

NATURVÅRD. Den polska regeringens beslut att tredubbla avverkningen i den Unesco-skyddade Białowieżaskogen var olagligt. Det har den högsta domstolen i unionen slagit fast.

Avverkningen började genomföras under år 2016 under förevändningen att man ville förhindra spridningen av granbarkborren samt avlägsna träd som utgjorde en brandrisk och en fara för den allmänna säkerheten.

Men domstolen slår nu fast att avverkningarna har inte genomförts med hänsyn till den skada som kan orsakas på det Natura 2000-klassade området. Domstolen pekar även på att den polska regeringens egna analyser visar på att avverkningen utgör en större risk för skogen än barkborrsutbrottet.

Därmed kan den polska regeringen utdömas böter på minst 4,3 miljoner euro, som ökar med 100 000 euro per dag, om de inte lever upp till reglerna som läggs fram i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

"Białowieżaskogen är vårt nationella arv"

Den polska regeringen repeterar i ett uttalande sin ståndpunkt att de ska respektera domen. Efter att EU-domstolen begärde att avverkningen stoppades preliminärt  i somras så har regeringen arbetat på kompromissförslag för hur skogen ska hanteras. Nu utlovar de att dessa snart ska överlämnas till EU-kommissionen.
– Białowieżaskogen är vårt nationella arv. Alla aktiviteter har genomförts mot bakgrund av att bevara skogen i det bästa möjliga tillståndet för nuvarande och framtida generationer, säger den nytillträdde miljöministern Henryk Kowalczyk i ett uttalande.

Miljöorganisationen Greenpeace välkomnar domen och argumenterar bland annat för att åtalen mot de 300 aktivister som deltagit i protesterna mot avverkningen nu ska läggas ner. Miljöorganisationen befarar också att ”det allmännas säkerhet” även i fortsättningen ska användas som en förevändning för att hålla igång avverkningen, och trycker på att regeringen bör omvandla hela den polska delen av skogen till ett naturreservat.

Forrige artikel Historiskt avtal sätter sjöfarten på kurs mot Paris Historiskt avtal sätter sjöfarten på kurs mot Paris Næste artikel Transportköpare vill ha krav på minskad bränsleanvändning Transportköpare vill ha krav på minskad bränsleanvändning