Oenighet i EU om embargo mot Saudiarabien

VAPEN. Parlamentet är tydliga med att de vill se ett vapenembargo mot Saudiarabien. Men rådet visar hittills inget intresse.

Saudiarabien är importör av vapen från EU. När landet nu deltar i kriget i Jemen vill Europaparlamentet se att EU inför ett vapenembargo mot Saudiarabien.

– EU-vapen riskerar att användas i konflikten om de inte redan gör det, säger Bodil Valero (MP), europaparlamentariker, till Altinget

Frågan om ett embargo diskuterades i förra veckan i parlamentet. Och parlamentets ståndpunkt för ett embargo gick igenom med bred majoritet. Parlamentet har vid två tidigare tillfällen haft liknande uppmaningar till rådet. Senast i Bodil Valeros betänkande om vapenexportkontroll i september.

LÄS OCKSÅ: EU-parlamentet vill se sanktioner vid vapenexport

Brev

På initiativ av Valero har ordförandena för fyra av parlamentets partigrupper i ett öppet brev till den höga utrikesrepresentanten Federica Mogherini uppmanat henne att lägga fram ett förslag om embargo till omröstning i rådet. Men initiativet är hittills fruktlöst.

– Vi fick inget svar. Vi hade hoppats att Mogherini skulle vara där under debatten. Men det var hon inte så då kunde vi inte ställa frågan direkt till henne heller. Så vi väntar på svar, säger Valero.

Del av större trend

Bodil Valero är kritisk till att rådet inte ens har lyft frågan om embargo till diskussion. Hon menar att det är en del av en större trend där rådet inte lyssnar på parlamentet. I och med Lissabonfördraget fick parlamentet en viktigare roll och i flera frågor delat lagstiftningsansvar med rådet. I just den här frågan är rådet ensamt ansvarigt. Men Valero tycker ändå att rådet borde lyssna till parlamentet.

– Det är en del i en trend att rådet försöker kringgå parlamentet. Det här att parlamentet har fått mer makt i förhållande till tidigare är något rådet inte är särskilt nöjda med, säger hon.

Pengar

EU har tidigare infört vapenembargon. Men Valero menar att rådet gör skillnad på olika länder. Delvis på grund av ekonomiska intressen.

– Det var väldigt lätt tydligen för dem att bestämma sig för ett vapenembargo mot Venezuela. Men när det handlar om Saudiarabien så sitter det oerhört långt inne. Det är ingen som förlorar stora pengar på ett embargo mot Venezuela men i det här fallet är det stora pengar det handlar om. Då sätter medlemsstaterna klackarna i backen och säger nej.

Vill se Sverige i bräschen

Det är framför allt Storbritannien, Frankrike och Tyskland som är emot ett vapenembargo mot Saudiarabien. Bodil Valero tycker att Sverige, genom utrikesminister Margot Wallström (S) och försvarsminister Peter Hultqvist, borde driva frågan.

– Jag tycker att Sverige kan gå i bräschen och faktiskt stötta ett sådant här förslag, säger hon.

Tror på förändring

Trots att parlamentets påtryckningar ännu inte har gett utdelning har Bodil Valero fortfarande en tro på att det kan bli en förändring.

– Vår uppgift är att försöka förändra. Om man tror att man inte kan det, då ska man inte vara här. Man får utgå från att Rom inte byggdes på en dag. Det kommer det här inte heller göra, säger hon.

Forrige artikel Misstänkt bidödare kan få utvidgat EU-förbud Misstänkt bidödare kan få utvidgat EU-förbud Næste artikel Låg utväxling av satsade skolpengar