Norge tar klimatkliv in i EU

COP24. Norge och Island inleder nu formella förhandlingar om att träda in i fler delar av EU:s klimatpolitik. "Det är positivt för alla" säger klimatkommissionär Miguel Arias Canete till Altinget.

Vid sidolinjerna av de kritiska FN-slutsamtalen om ett regelverk till Parisöverenskommelsen sker även andra politiska närmanden i korridorerna i Katowice.

Norges klimatminister kom under torsdagen överens med EU-kommissionen om att inleda slutsamtalen för att under nästa år kliva in i fler delar av EU:s klimatramverk.

Arbetet med att sammanfoga Norges klimatpolitik med EU:s har varit på gång sedan år 2015, men det är först nu när EU har beslutat om regelverken för åtagandena utanför utsläppshandeln och bokföringsreglerna för skog och markanvändning, som slutförandet av sammanfogningen kan ske. Detta innebär också att Norge och Island kan ta del av de flexibiliteter som finns i regelverket, för att underlätta för länderna att i slutändan nå sina mål.

Utsläppshandel har gynnat oljeindustrin

Norsk oljeindustri har exempelvis gynnats mycket av att vara en del av utsläppshandeln, då bolagen har kunnat köpa utsläppsrätter för att nå sina mål.

Nu öppnas det bland annat för att delar av kolupptaget från skog- och markanvändning ska kunna räknas av mot utsläpp i transportsektorn, som står för runt 70 procent av utsläppen utanför utsläppshandeln. Det blir också möjligt att fördela åtaganden mellan flera år.

Läs mer: Klimatstrid om skogen klar i EU

Läs mer: Ska ses över till år 2024

– Norge avgör själva hur stor del av åtagandet vi tar hemma och hur mycket vi vill uppfylla detta genom att köpa utsläppsenheter av andra land i Europa. Regeringen vill göra båda delarna, men har samtidigt en ambition om att det mesta ska dras ner hemma, säger Norges klimatminister Ola Elvestuen.

Norges upptag av kol i skog och markanvändning (Lulucf) på 24,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, nära hälften av de nationella årliga utsläppen, öppnas också för att till en viss andel handlas av andra medlemsländer för att minska på deras utsläppsåtaganden.

Är det något särskilt som Norge bidrar med som hjälper EU med att nå sina mål?

– Nej, nej. Det som är bra är att vi kan samarbeta tillsammans och kan dela på den bästa vägen att nå våra mål, säger Miguel Arias Canete till Altinget.

"Blir en lång helg"

I klimatmötets huvudförhandlingar kom på fredagsmorgonen de första utkasten till en regelbok för Parisöverenskommelsen ut. Men än kan det vara långt kvar innan en överenskommelse är klar, enligt förhandlare på plats.
"Vi är inte nöjda med det som står där nu" är budskapet från flera av förhandlarna från de olika grupperna i samtalen.
Men andra förhandlare ger en mer positiv bild av läget.
– Vi är inne på sista dygnet, säger en chefsförhandlare från ett utvecklat land.

Läs mer om slutsatserna från COP24 och vägen framåt i FN:s klimatarbete i Altinget på måndag.

Forrige artikel MP satsar på minister och meteorolog i EU-valet  MP satsar på minister och meteorolog i EU-valet  Næste artikel Det här väntar härnäst i klimatförhandlingarna Det här väntar härnäst i klimatförhandlingarna