Ministrarnas förnybartlinje får mothugg av kommissionen

ENERGIUNIONEN. Energiministrarnas förslag till hur unionen ska bli mer förnybar på energisidan anses svagt av kommissionen.

Det blev ett maratonlopp för EU:s energiministrar under måndagen. 15 timmar efter start kunde de slutligen enas, men vägen dit var snårig. Efter att ha inlett förmiddagen relativt lugnt så kunde de sätta punkt för sin hållning till det elmarknadsdirektiv, som framför allt har ett fokus på att skapa bättre förutsättningar för konsumenter på marknaden.

Men lunchpausen som följde därefter verkar inte ha smörjt sinnelagen. Efter att först ha misslyckats med att få igenom en linje kring det förslag till hur unionen ska styras för att nå sina energimål, och sedan också gått bet på att få fram en position till den elmarknadsförordning som berör främst producenter, så blev det upp till estniska ordförandeskapet att flytta förhandlingarna bakom stängda dörrar för att bena fram nya kompromisser.

Läs mer: Många punkter på agendan när ministrarna ska enas om energiunionsregler

Men i det fjärde förslaget som låg på agendan blev rådet framgångsrikt på direkten. Strax efter nio kunde ministrarna anta en position kring hur förnybar energi ska uppmuntras till att ta en större andel av energimarknanden i unionen. Rådet föreslår en målnivå på att 27 procent ska vara förnybart i energimixen år 2030. De tog bort kommissionens förslag för att få ner andelen grödobaserade biobränslen i transportsektorn, men införde samtidigt ett mål på att det sammanlagt ska vara minst 14 procent förnybart i tanken 2030. Samtidigt togs vissa steg för att uppmuntra självgenerering av förnybar energi, vilket välkomnas av bland annat solkraftsindustrin.

Kommissionen beklagar beslut av ministrarna

Målen kring transportsektorn tas emot med blandad kritik. Oxfam och Transport and Environment beklagar bland annat att ministrarna nu fortsatt öppnar för att biobränslen från matproduktion ska premieras framöver, trots kritik mot att det får negativa effekter för länder i syd. Sveriges energiminister delar inte helt deras kritik. 

– Det är klart att man måste se på risken att biobränsleproduktionen kan tränga undan matproduktion, särskilt när man ser till situationen för utvecklingsländerna. Men det finns hållbara sätt att göra detta på och vår erfarenhet är att det absolut går att göra det. Därför är det viktigt att kunna uppmuntra de producenterna, som bland annat finns i Sverige, säger Ibrahim Baylan till Altinget.

Energiministrarnas linje för att understödja förnybart möter inte bara kritik från miljöorganisationshåll. Även klimat- och energikommissionären Miguel Arias Canete beklagar beslutet, och säger att det har en svag ambitionsnivå.
– Alla våra analyser pekar på att det är kostnadseffektivt att höja målet, kommenterade Canete.
Energiminister Baylan håller med. 
– Nu var det inte aktuellt att höja ambitionen här, men jag delar kommissionens analys och tror också att vi kan få stöd i riksdagen för att höja det framöver, när vi inleder trialogen med parlamentet. 

Elmarknadsförslaget som inriktas mot konsumenter anses skapa en mer konkurrensinriktad marknad enligt rådets uttalanden. Men den hållningen får kritik, dels av solkraftsindustrin men även internt, då flera medlemsländer ansåg det problematiskt att elmarkanderna fortsatt ska kunna vara reglerad, utan ett tydligt stoppdatum. Kommissionen hade föreslagit att de skulle fasas ut 2025.
– Vår erfarenhet från den nordiska marknaden, att det gynnar konsumenter och industrin, delas inte alls på kontinenten. Bland annat anser de att en mer avreglerad marknad kan hota energisäkerheten, men vi delar helt analysen hos kommissionen att vi är starkare tillsammans, säger Ibrahim Baylan. 

Knutar löstes upp framåt natten

Efter att förnybartlinjen var utstakad så gick det sedan lättare att beta av de andra två förslagen. I förslaget för hur energiunionen ska styras så fick inte Sverige igenom sitt stöd till kommissionens linje, som skulle sätta press på att länderna direkt ska vidta åtgärder för att nå sina energimål. Däremot vanns en liten seger, genom att det införs flera avstämningsdatum där länderna måste redovisa att de faktiskt är på väg att nå förnybartmålen.
– Jag var fullt medveten om att vi inte skulle få igenom allt här, men vi fick igenom en del och det är bra. Det är särskilt viktigt att vi får igenom några avstämningar kring hur vi ska nå de här målen, då vi inte ska ha nationellt bindande mål utan bara EU-gemensamma, säger Ibrahim Baylan. 

I det elmarknadsförslag som berörde producenter var det främst frågan om det fortsatt skulle vara möjligt för länder att ge subventioner till smutsigare elproducenter som kärvade. Här landade rådet i ett förslag som delvis möter Polens önskemål om att kunna behålla vissa äldre kraftverk som säkerhet, samtidigt som det införs en utsläppsstandard som kommer att pressa ut andra äldre verk. Men utfasningen sker inte senast år 2025 som kommissionen föreslagit, utan förlängs till år 2035.
– Kolkraften får en tidig julklapp, genom att det fortsatt kunna ta del av nästan gränslöst stora subventioner, kommenterade Tara Connelly vid Greenpeace.
– Jag anser att det här med att tillåta subventionerna till 2035 i praktiken är en teoretisk diskussion. Förnybart kommer att slå ut de smutsiga alternativen och då kommer konsumenterna att kräva att de dyrare alternativen fasas ut, säger Ibrahim Baylan. 

Sverige deltog mest i debatten

När mötet sammanställdes så visade det sig att Sverige, tillsammans med Tjeckien, var de mest aktiva länderna i den öppna debatten. Det förvånar inte Ibrahim Baylan. 
– Detta är väldigt viktiga frågor, eftersom de är så oerhört centrala för våra miljö- och klimatambitioner. Det finns också många olika positioner i en union med 28 olika medlemsländer och då behövs det länder som trycker på. Jag vill att Sverige ska vara ett sådant land, dels genom att vara gå före själva men också genom att driva på i unionens förhandlingar. 

Nu väntar slutliga trepartssamtal med parlamentet och kommissionen innan lagstiftningarna är i hamn. Parlamentet har dock inte antagit någon position till de två förslagen ännu, utan väntas rösta om förnybartdirektivet i mitten av januari och elmarknadsdirektivet i början av februari.

Läs mer: Federley (C) är övertygad om att unionen kommer att nå 40 procent förnybart 2030

Forrige artikel EU ska granska Ikeas skatteupplägg Næste artikel Avfallsmål på plats Avfallsmål på plats
 • Rapportera

  Lars Cornell · Energiexpert

  Oväntade ord av Baylan

  " ... om det fortsatt skulle vara möjligt för länder att ge subventioner till smutsigare elproducenter ..."
  Med ordet 'smutsig' kan inte avses något annat än vindkraft, så det yttrandet kan vi ju stödja.
  Kolkraftverken har ju god rening numera och koldioxid är bland det renaste vi har som upphov till allt liv på jorden.

  "– Kolkraften får en tidig julklapp, genom att det fortsatt kunna ta del av nästan gränslöst stora subventioner, kommenterade Tara Connelly vid Greenpeace."
  Vad är det för 'subventioner'? Jag känner inte till några.

  " ... konsumenterna att kräva att de dyrare alternativen fasas ut, säger Ibrahim Baylan."
  Det var oväntat att Baylan skulle säga något negativt om vindkraft och solkraft, för det kan ju inte vara annat än de som åsyftas med "dyra alternativen".