Mer till klimatet i EU:s stora forskningsprogram

KLIMATFORSKNING. EU:s flaggskeppsprogram för forskning ska få ett skärpt klimatfokus. Men kritikerna anser fortsatt att klimatandelen är för liten.

Principerna för Horizon Europe är preliminärt klara efter den senaste nattmanglingen mellan lagstiftarna i Bryssel.

Ur ett klimatpolitiskt perspektiv innebär det nya regelverket bland annat att minst 35 procent av pengarna som styrs från kommissionen ska gå till projekt med tydligt klimatfokus.

Misslyckandena med att nå upp till den andelen under nuvarande program ska också undvikas. Det ska ske genom att målet blir tydligare formulerat i det nya regelverket, samtidigt som uppföljningskraven blir skarpare. 

Läs mer: Nuvarande program ser ut att nå upp till endast 25 procents klimatriktade insatser

Tankesmedjan E3G, som syftar till att driva på arbetet för att ställa om ekonomin, välkomnar de mer bindande reglerna för att knyta upp medel till klimatforskning, och ställer sig också positiva till att flera av de utlysta forskningsprogrammen också har ett tydligt miljö- och klimatfokus.

Men sammantaget trycker E3G fortsatt på att andelen till omställningsinsatser är för liten, samtidigt som de beklagar att lagstiftarna inte heller formellt stängt dörren till att finansiera fossila projekt.
– För att bli en riktig "game changer" behövs ytterligare ambitioner, säger Lea Pilsner vid E3G.

Storleken på programmet avgörs slutligt av långtidsbudgetförhandlingarna (MFF) som leds av medlemsländerna. Förhoppningarna är där bland annat från näringslivssamarbetet Business Europe att programmet storlek ska utökas ytterligare från kommissionens förslag.

Under nuvarande sjuårsbudget har 80 miljarder euro lagts i programmet. Förslaget på bordet är att den summan ska öka till 100 miljarder den kommande perioden. Men näringslivsintresset trycker på att summan borde växa ytterligare.

–  Vi uppmanar beslutsfattarna att inte offra forsknings- och innovationsarbetet, utan vill att Horizon Europes budget minst ska uppgå till 120 miljarder euro, säger Business Europes generalsekreterare Markus J. Beyrer i ett uttalande. 

Jakop Dalunde, MP-parlamentariker som har företrätt parlamentets Gröna grupp i slutsamtalen, anser att många av de företag som vill ta ansvar i klimatarbetet nu kan fira. 

– Svenska företag och högskolor finansierar en stor del av sina projekt inom grön teknik med EU:s forskningsbudget. En så här omfattande satsning blir därför väldigt viktig för den svenska gröna omställningen, säger Jakop Dalunde.

Läs mer om förslaget och kommissionens reaktioner till överenskommelsen här 

Forrige artikel Jens Holm lämnar EU-nämnden Jens Holm lämnar EU-nämnden Næste artikel Brexit äventyrar Sveriges samarbete inom säkerhet Brexit äventyrar Sveriges samarbete inom säkerhet