Debatt

MED: Gör Norden relevant igen

DEBATT. EU har kommit att svämma över när det gäller vilka områden unionen ska lagstifta om. Vi måste hitta ett samförstånd mellan de nordiska länderna och tala med en röst, skriver företrädare för Medborgerlig Samling (MED). 

Placeholder image
Norden som en idé som behöver återupplivas, skriver Mons Krabbe och Ilan Sadé (MED).  Foto: MED
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
AV: Ilan Sadé
Partiledare, Medborgerlig Samling
Mons Krabbe
Utrikespolitisk talesperson, Medborgerlig Samling

 

De nordiska folken har en samhörighet baserad på kultur, språk, samhällsstruktur, värderingar, geografi och historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. I Sverige finns det flera gränsregioner med särskilt stark historisk och kulturell samhörighet med respektive nordiskt grannland, såsom Skåne och Jämtland. Finland har finlandssvenskar och Sverige har sverigefinnar och tornedalingar. Danmark-Norge-Island och Sverige-Finland har genom århundraden varit inordnade under samma krona.

Nordiska blocket - världens tolfte största ekonomi 

Varje nordiskt land är förhållandevis litet befolkningsmässigt och som andel av Europas bruttonationalprodukt (BNP), men tillsammans har länderna uppåt 27 miljoner invånare och det nordiska blocket utgör världens tolfte största ekonomi.

Politiker försummar samarbetet 

Det formaliserade nordiska samarbetet har dock kommit att försummas av ländernas politiker – inte minst av de svenska. Norden hade exempelvis under en ganska lång period ett starkt samarbete vad gäller harmonisering av lagstiftning som nästan kan liknas vid dagens EU, med den väsentliga skillnaden att det inte skedde överstatligt, utan genom konferenser. På 1970-talet ansåg dock regeringen Palme att våra grannländer inte var tillräckligt ”progressiva”, och samarbetet inom juridikområdet kom allt mer att lösas upp.

Sverige leker storebror 

Det formaliserade nordiska samarbetet har dock kommit att försummas av ländernas politiker – inte minst av de svenska

I dag framstår det nordiska samarbetet mer som någonting som sägs vid högtidliga tal, för att sedan läggas i malpåse fram till nästa högtidlighållande. Nordiska rådet är, om vi ska vara ärliga, en papperstiger. Splittringstendenserna ökar dessutom i och med att den ömsesidiga språkförståelsen och språkkunskaperna är på väg utför. Sverige har tyvärr haft en benägenhet att leka storebror och svenskar har ofta dåliga kunskaper om sina grannländer, eftersom svenska medier sällan intresserar sig för vad som händer där.

EU svämmar över - Norden måste återupplivas

Medborgerlig Samling betraktar Norden som en idé som behöver återupplivas. Sverige, Danmark och Finland är visserligen EU-medlemmar, men ett återupptaget, seriöst nordiskt samarbete utesluter naturligtvis inte ett fortsatt EU-medlemskap. EU har dessutom kommit att svämma över sina breddar när det gäller vilka områden unionen ska lagstifta om och arbeta med, vilket MED är starkt kritiskt till.

Frånvarande sammanhållning under krisen 2015

Till att börja med behövs det nya ambitioner och en vilja att hitta samförstånd och tala med en röst. När den nordiska sammanhållningen prövades under migrationskrisen 2015 visade den sig vara helt frånvarande, vilket drabbade länderna och inte minst Öresundsregionen hårt. Nordiska rådet bör genomgå en rejäl översyn i syfte att göra rådet relevant som arena för verklig samverkan – inte bara som utdelare av kulturpriser. Inom det säkerhetspolitiska området kan samverkan öka. Sverige och Finland kan med fördel ingå ett tätare försvarspolitiskt samarbete, oavsett vilken väg vi väljer när det gäller NATO-medlemskap.

Förbättrad språkkunskap - ett steg på vägen

Vidare bör en satsning göras i respektive land, och inte minst i Sverige, för att förbättra kunskaperna i nordiska språk och om nordiska förhållanden. Skolan är en viktig del, men bara en sådan sak som att vänja svenskar vid att höra danska och norska i bildmedia utan textning, genom att göra textningen valfri, vore ett steg framåt.

Inte minst på det kulturella området handlar det förstås om att folken i respektive land måste ha ett intresse för det nordiska. Det politiska ledarskapet kan dock visa vägen och bilda opinion. I dag finns det inga som helst långsiktiga mål för Norden som enhet. MED vill sätta igång den debatten.

Nämnda personer

Ilan Sadé

Partiledare för Medborgerlig Samling
Juristexamen, Lunds Universitet (1998-2004)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor