Max Andersson (MP): ”Det bästa jag gjort i mitt politiska liv”

TILLGÄNGLIGHET. EU har tagit ett stort steg för att underlätta för synskadade i världen att ta del av litteratur. Bakom arbetet ligger en svensk EU-parlamentariker.

285 miljoner människor i världen behöver anpassade format för att kunna läsa. De flesta av dem bor i länder där det är väldigt ont om sådan litteratur. Marrackechfördraget, som skapades av FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO), syftar till att anpassad litteratur för synskadade såsom talböcker och punktskrift ska kunna delas fritt mellan länder. Den 13 september undertecknades lagarna om hur fördraget ska genomföras i EU.

– Istället för att man ska behöva läsa in en bok flera gånger på samma språk i olika länder ska man kunna läsa in den en gång så kan den användas världen över, säger Max Andersson (MP), till Altinget.

Den stora gruppen som berörs är synskadade och blinda men även personer med kognitiva funktionshinder och dyslektiker är inbegripna. Det har tidigare varit svårt av upphovsrättsliga skäl att dela anpassade böcker mellan länder. Med Marrakechfördraget ska bibliotek kunna dela med varandra kostnadsfritt.

– Den stora förbättringen är för miljoner synskadade i länder där man talar spanska, franska, engelska som nu kommer få tillgång till alla de böcker som redan finns inlästa i EU. Det kommer göra stor skillnad för deras liv, säger Max Andersson.

Segdragen process

Max Andersson har varit rapportör (ansvarig parlamentsledamot) för EU:s arbete med att genomföra fördraget. Han har arbetat med frågan sedan år 2014 och beskriver en segdragen process. Inte minst den tyska förlagsindustrin har varit skeptisk till att göra undantag i upphovsrätten. Den har varit rädd för att ett undantag för synskadade på sikt kan leda till fler undantag. Därför blir den nationella lagstiftningen och ersättningssystemen i medlemsländerna kvar. Det är gränshindren som tas bort.

– En svensk bibliotekarie som ska skicka en bok till Tyskland, Frankrike, eller Ghana kommer inte behöva veta något om hur copyrighten fungerar i de länderna, säger Max Andersson.

Snart i mål

Det som återstår innan fördraget kan träda i kraft inom EU är att införliva lagstiftningen i ländernas nationella lagstiftning samt att EU officiellt ska ratificera fördraget.

– Jag har baxat fördraget i uppförsbacke i tre år. Det är några beslut till som ska fattas men nu är det nedförsbacke till mållinjen, säger Max Andersson.

Efter tre års arbete med att få lagarna på plats är det en glad Max Andersson som konstaterar att han varit med och medverkat till ett beslut som kommer underlätta för många människor.

– Jag har varit politiskt aktiv sedan 1992. Det här är det bästa jag gjort i mitt politiska liv. Jag tror aldrig att jag kommer kunna göra någonting som påverkar så många människors liv så positivt som att jag har hjälpt till att få det här genomfört på ett sätt som fungerar, säger han.

Forrige artikel Parlamentet oenigt om tillgänglighet Parlamentet oenigt om tillgänglighet Næste artikel Nya riktlinjer för att förhindra ojämn kvalitet på livsmedel
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.