Björk (V): EU:s militarisering är farlig

INTERVJU. Malin Björk (V) ser ett problem med att EU-lagstiftning begränsar. Nationer måste kunna få gå före och göra bättre än EU. Så är det inte alltid i dag, säger hon. Däremot ser hon risker med EU:S militarisering.

Foto: Andreas Liljeheden
0:000:00