Majoritet av partierna: Det går inte att vinna val i Sverige på EU-frågor

VALTAKTIK. EU påverkar den nationella politiken i Sverige. Nästan hälften av dagordningspunkterna på ett möte i kommunfullmäktige har koppling till EU. Ändå säger de flesta partier att man inte kan vinna val i Sverige på EU-frågor.

En stor del av svensk lagstiftning, från lokal till nationell nivå, härstammar på ett eller annat sätt från Bryssel och EU. Sverige är representerat i det arbetet, dels genom att regeringen är representerat i rådet, dels genom att svenskar sitter i Europaparlamentet.

Den 9 september är det riksdagsval. Efter det kommer en regering att formas. Hur riksdagsmajoriteten och regeringsbildningen blir kommer att avgöra hur Sverige är representerat i ministerrådet och Europeiska rådet. Men EU-frågor är ingenting man vinner val på i Sverige, åtminstone inte om man ska tro en majoritet av partierna.

Frågorna viktiga – men inte valvinnare

Vid en konferens anordnad av SKL fick ledande företrädare för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna (som inte skickat någon representant) frågan om man kan vinna val i Sverige på EU-frågor. Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet svarade ja. De övriga fyra partierna svarade nej.

Att samtliga närvarande partier tycker att EU-frågorna är viktiga stod dock klart. Framför allt med tanke på att EU i och med Brexit och handelskriget mot USA står inför vad som många beskrivit som ett vägskäl.

– Vi har ett stort vägval mellan protektionism och öppenhet, sade Martin Ådahl (C), chefsekonom.

Socialdemokraternas representant vid konferensen, Marie Granlund, ledamot i EU-nämnden, menade samtidigt att Brexit fått många att inse att EU ändå i grunden är bra.

– EU är inte alltid tillfyllest, men vilken oreda det blir om vi går ur, sade hon.

Delad syn på EU

En av de som tror att man kan vinna val på EU-frågor är Jens Holm (V), ledamot i EU-nämnden. Han representerar ett parti som vill gå ur EU.

– Vi kan inte bygga ett hållbart Sverige med ett EU som förbjuder länder att gå före. För att nå nollutsläpp till 2040 måste vi investera. Allt sådant är jättesvårt med EU:s statsstödsregler, sade han.

En konsekvensanalys som mötte mothugg.

– Man får inte hamna på fel sida av historien. EU är en chans. Vi kan inte lösa klimatkrisen själva, sade Martin Ådahl (C).

Vill införa euro

Liberalerna tillhör också dem som tror att man kan vinna val på EU-frågor. De står på den andra sidan jämfört med Vänsterpartiet. Partiet vill se att Sverige i stället blir än mer delaktigt i EU-samarbetet. Bland annat vill L att Sverige inför euron som valuta år 2022. Partiet vill också att Sverige ska bli en del av bankunionen och menar att dessa två frågor är det som fått storbanken Nordea att välja att flytta till Finland.

– Det är en konsekvens av att vi inte är med i euron och bankunionen. Ska vår finansminister sitta på avbytarbänken eller ska den vara med, sade Johanna Elgenius (L), biträdande partisekreterare, i en retorisk fråga.

En lägesbedömning som Jens Holm inte ger mycket för.

– Det hedrar er (Liberalerna reds.anm.) att ni står upp för det sjunkande skeppet EMU, sade han.

Fokus på rätt saker

Till de EU-positiva hör också Moderaterna och Kristdemokraterna. Båda partierna menar att EU kan vara en arena för att lösa större problem som migration och gränsöverskridande brottslighet. Samtidigt som båda partierna också menar att EU inte ska lägga sig i där det inte behövs.

– Låt EU vara ett verktyg och inte ett mål i sig, sade Acko Ankarberg Johansson (KD), partisekreterare.

Miljöpartiet som tidigare tillhört EU-skeptikerna menar numer att EU har en stor och viktig roll att fylla bland annat på miljöområdet och när det gäller samhällets digitalisering.

– Hur Sverige ska bli levande över hela landet, där har EU en avgörande roll, sade Amanda Lind (MP), partisekreterare.

Forrige artikel Spretig svensk syn när nya asylregler ska utformas Spretig svensk syn när nya asylregler ska utformas Næste artikel Juncker anklagas för svågerpolitik
Färre får säga till tidigt om EU-politiken

Färre får säga till tidigt om EU-politiken

FÖRANKRING. Många intressenter är frustrerade över att regeringen inte ger dem tillfälle att tidigt kommentera nya EU-förslag. Och det finns fog för frustrationen, visar ny svensk forskning.