M: EU-samarbetet handlar inte om “mer EU” eller Swexit

REPLIK. Sverigedemokraterna försöker påskina att det går att plocka russinen ur EU-kakan. På samma gång som de vill gå ur EU säger de sig vilja ha ett fortsatt “djupt samarbete” med resten av Europa. Det är en omöjlig ekvation, skriver Karin Enström och Christofer Fjellner (M). 


Moderaterna betraktar EU som den främsta arenan för att hitta gemensamma lösningar på problem Sverige inte kan lösa på egen hand. EU-medlemskapet är avgörande för vårt lands ekonomiska välstånd och en seger för stabilitet, frihet och öppenhet i vår del av världen. Det innebär inte att vi okritiskt ska acceptera förslag som innebär att EU får mer makt. Men att som SD kalla EU för “en mäktig motståndare” till Sverige och förorda ett svenskt EU-utträde är direkt oansvarigt och skulle skada Sverige. Det är tongångar man kan förvänta sig från länder som vill så split i Europa. Sveriges engagemang kommer från den självklara insikten att Sverige behöver världen mer än vad världen behöver Sverige.

Europa står inför stora och i sanningen gränsöverskridande problem. Migrationsfrågan, miljö- och klimatpolitiken, brottsbekämpning och utrikes- och säkerhetspolitiken är bara några frågor som visar att internationellt samarbete behövs mer än någonsin. Mot globala hot och gränsöverskridande problem är ensam inte stark.

Sverigedemokraterna försöker emellertid påskina att det går att plocka russinen ur EU-kakan. På samma gång som de vill gå ur EU säger de sig vilja ha ett fortsatt “djupt samarbete” med resten av Europa. Partiledaren Jimmie Åkesson har under sommaren uttalat sig positivt om EU-stödet Sverige fick för att bekämpa skogsbränderna, liksom om möjligheten att samarbeta inom EU för att sätta dit ligisterna som bränner bilar i Västsverige. Men det är en omöjlig ekvation. Allt slags samarbete innebär att man ger och tar genom kompromisser. Lika lite som någon annan kan Sverigedemokraterna välja just de delar av Europasamarbetet som de själva uppskattar och rata de andra. Det är helt enkelt oseriöst. Detta är en dyrköpt lärdom britterna drar just nu.

Login