M: EU-samarbetet handlar inte om “mer EU” eller Swexit

REPLIK. Sverigedemokraterna försöker påskina att det går att plocka russinen ur EU-kakan. På samma gång som de vill gå ur EU säger de sig vilja ha ett fortsatt “djupt samarbete” med resten av Europa. Det är en omöjlig ekvation, skriver Karin Enström och Christofer Fjellner (M). 

Av: Karin Enström, gruppledare för Moderaterna i EU-nämnden
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M) 


Moderaterna betraktar EU som den främsta arenan för att hitta gemensamma lösningar på problem Sverige inte kan lösa på egen hand. EU-medlemskapet är avgörande för vårt lands ekonomiska välstånd och en seger för stabilitet, frihet och öppenhet i vår del av världen. Det innebär inte att vi okritiskt ska acceptera förslag som innebär att EU får mer makt. Men att som SD kalla EU för “en mäktig motståndare” till Sverige och förorda ett svenskt EU-utträde är direkt oansvarigt och skulle skada Sverige. Det är tongångar man kan förvänta sig från länder som vill så split i Europa. Sveriges engagemang kommer från den självklara insikten att Sverige behöver världen mer än vad världen behöver Sverige.

Ensam är inte stark 

Europa står inför stora och i sanningen gränsöverskridande problem. Migrationsfrågan, miljö- och klimatpolitiken, brottsbekämpning och utrikes- och säkerhetspolitiken är bara några frågor som visar att internationellt samarbete behövs mer än någonsin. Mot globala hot och gränsöverskridande problem är ensam inte stark.

SD ger sken om en omöjlig ekvation 

Sverigedemokraterna försöker emellertid påskina att det går att plocka russinen ur EU-kakan. På samma gång som de vill gå ur EU säger de sig vilja ha ett fortsatt “djupt samarbete” med resten av Europa. Partiledaren Jimmie Åkesson har under sommaren uttalat sig positivt om EU-stödet Sverige fick för att bekämpa skogsbränderna, liksom om möjligheten att samarbeta inom EU för att sätta dit ligisterna som bränner bilar i Västsverige. Men det är en omöjlig ekvation. Allt slags samarbete innebär att man ger och tar genom kompromisser. Lika lite som någon annan kan Sverigedemokraterna välja just de delar av Europasamarbetet som de själva uppskattar och rata de andra. Det är helt enkelt oseriöst. Detta är en dyrköpt lärdom britterna drar just nu.

Åtgärda – stå inte med armarna i kors

Snart 25 år efter omröstningen om EU-medlemskapet borde en framåtsyftande diskussion om EU-samarbetet inte handla om att vara för eller emot EU eller om “mer EU” eller Swexit. Diskussionen bör fokusera på vad Sverige vill ha det europeiska samarbetet till och hur det bäst kan bidra till att lösa genuint gemensamma problem, för att gynna svenskarna. Med ett EU-utträde skulle vi ge upp möjligheterna att vara med att fatta gemensamma beslut i frågor som är avgörande för Sverige. Medan Moderaterna i det dagliga arbetet i Bryssel jobbar för att åtgärda olika problem står SD vid sidan om med armarna i kors. På samma sätt som de gör runt om i Sveriges kommuner och landsting.

Större nytta att motarbeta än genomföra Swexit 

Europasamarbetet blir vad man gör det till och visst går det att vara upprörd över en del av det EU tar sig för. Mycket av dumheterna som handlar om att ge mer makt till EU i centrala välfärdsfrågor kommer faktiskt från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Som ett så kallat ”Sverigevänligt parti” skulle SD göra betydligt större nytta genom att motarbeta dessa förslag, än att föra Sverige ut ur EU. Sverige är ett relativt litet land och ensam väger vår röst lätt, men tillsammans med EU kan vi göra skillnad. Moderaterna vill efter valet leda en regering som prioriterar Sveriges engagemang i EU. 

Forrige artikel Liberalerna: Liberalerna: "SD kan inte plocka russinen ur EU-kakan" Næste artikel Replik: Replik: "SD saknar svar om Swexit"