Ludvigsson och Ulvskog lämnar EU-parlamentet

KORTNYTT. De socialdemokratiska europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson ställer inte upp för omval.

Marita Ulvskog har varit europaparlamentariker för Socialdemokraterna sedan 2009. Hon är i dag vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

– För min del är jag mest nöjd med att ha bidragit till att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden i Europa, säger Marita Ulvskog, i ett pressmeddelande men säger att hon nu också längtar hem.

Olle Ludvigsson har även han suttit i Europaparlamentet sedan 2009. Han är i dag ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor.

– Jag är en varm anhängare av Europasamarbetet och kommer att fortsätta att vara ute på arbetsplatser och tala med folk om EU-politik och EU-frågor. Det samtalet är alltid lika viktigt, inte minst emellan EU-valen, säger Olle Ludvigsson.

Forrige artikel Missnöje med fiskeministrarnas kvotbeslut Missnöje med fiskeministrarnas kvotbeslut Næste artikel EU och Singapore undertecknar frihandelsavtal