Kemikalielagstiftningen får en EU-uppdatering

EU. Förändringar i EU:s regelverk kräver ett stort antal ändringar i den svenska kemikalielagstiftningen som regeringen nu har lämnat över till riksdagen.

 Regeringen har lagt fram en proposition som innehåller ett stort antal lagändringar som är en anpassning av den svenska lagstiftningen till förändringar i EU:s regelverk. Ändringarna gäller EU-förordningarna om bekämpningsmedel (biocidprodukter och växtskyddsmedel), om klassificering och märkning av ämnen och blandningar samt om fluorerade växthusgaser.

Lagrådet har behandlat regeringens förslag i två omgångar. I det första förslaget från regeringen var hänvisningarna till EU-lagstiftning inkonsekvent genomförd, enligt Lagrådet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Login