Kemibranschen protesterar mot nya krav på hormonstörande ämnen

EU-förslaget till ny klassificering av gruppen hormonstörande och långlivade kemikalier är för långtgående, men också svåra att leva upp till, enligt branschföreträdare. Men miljöorganisationssamarbetet Chemsec håller inte med.

Långlivade kemikalier som bland annat kan spridas via dricksvatten pekas ut i ny detaljregelverk som anses för trubbigt av branschen. <br>
Långlivade kemikalier som bland annat kan spridas via dricksvatten pekas ut i ny detaljregelverk som anses för trubbigt av branschen.
Foto: Manki Kim/Unsplash
Jacob Hederos

Som en del i den större översynen av EU:s kemikalielagstiftning, som hittills skjutits fram i flera led, har en av de första pusselbitarna nu lämnat ritbordet i Berlaymont.

Genom en reformering av klassificeringsregelverket CLP, som sätter upp ramarna för hur kemiska substanser ska klassas, märkas och paketeras innan de släpps ut på marknaden, föreslår EU-kommissionen ett samlat regelverk för hur processen ska stramas upp och samlas ihop i en lagstiftning framöver.

Men redan i samband med reformförslaget av den övergripande förordningen, så skickas det samtidigt ut en delegerad akt som innebär att ämnen kan klassas som hormonstörande och långlivade vatten- och fettlösliga kemikalier, och därmed också potentiellt skadliga för människor och djurliv.

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00