Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.

Det är framför allt två invändningar mot det liggande förslaget  som Svenska jägareförbundet och den europeiska paraplyorganisationen lyfter fram.

Ur svenskt perspektiv innebär förslaget, om det införs, en skärpning jämfört med dagens nationella begränsning av användandet av blyammunition.  
–  Det blir ytterst rättsosäkert eftersom det är så oförutsägbart för den enskilde, säger Ola Wälimaa, förbundsjurist på Svenska jägareförbundet, till Altinget. 

Förespråkare till förslaget köper dock inte Jägarförbundets invändningar.
– Det får rättutvecklingen utvisa om det är rättsosäkert eller inte. Men EU-kommissionen har ju berett det här i minst tre år, så jag förutsätter att de har på fötterna och har tittat på det här ordentligt, säger Rebecca Nordenstam, jurist på Naturskyddsföreningen, till Altinget.

Från EU-kommissionen skjuter man också ifrån sig den kritik som riktas från jägarna och argumenterar istället för att reglerna snarast gör det lätt för jägare att visa på sin oskuld.

Login