Från trädkramare till EU-kramare

UTVECKLING. Miljöpartiet har gått från att driva frågan om EU-utträde till att se unionen som en viktig arena – inte minst i klimatpolitiken. Samtidigt vill de se ett mindre men mer effektivt EU.

Miljöpartiet har ändrat inställning till EU över tid.

– Miljöpartiet har gjort en resa när det gäller synen på EU. Vi har gått från att vara ett parti som har drivit svenskt utträde ur unionen till att istället se EU som ett betydelsefullt och viktigt samarbete, säger Jonas Eriksson (MP), ordförande i EU-nämnden.

Framförallt är det inom miljö- och klimatområdet som Jonas Eriksson ser stora poänger med ett starkt EU-samarbete. Både i frågan om hållbart fiske och handeln med utsläppsrätter tycker Eriksson att EU spelar en viktig roll och ser gärna ett utökat arbete på den fronten.

Login