"Fler måste få möjlighet att skapa sig ett liv i Europa"

DEBATT. Wanja Kaufmann, kandidat i valet till EU-parlamentet för Grön ungdom, lägger fram fyra punkter för att förbättra situationen för migranter både i och utanför EU. Bland annat vill Kaufmann se att medlemsländer tvingas ta emot flyktingar och ett ökat stöd för organisationer som hjälper flyktingar. 

Av: Wanja Kaufmann,
Grön Ungdoms internationella sekreterare och kandidat i valet till EU-parlamentet

 

I slutet av december kom rapporterna om att hemlösa människor i Ungern har blivit tvungna att fly ut i skogen för att undvika polisen. Många av dem har varken tillräckligt med mat eller tillräckligt varma kläder för att klara den kalla vinterkylan. Men de har inte heller något val. I Ungern är det nämligen sedan den 15 oktober 2018 kriminellt att vara hemlös. Att ha sitt hem på gatan kan ge upp till 90 dagars fängelsestraff.

Att kriminalisera hemlöshet är inte den första människofientliga lagstiftning Viktor Orbàns högerextrema regering har drivit igenom. I juni 2018 röstade det ungerska parlamentet igenom en lag som innebär att personer eller organisationer som hjälper flyktingar att söka asyl kan få fängelsestraff. Samtidigt infördes en 25-procentig skatt på organisationer som hjälper flyktingar.

Mänskliga rättigheter är hotade 

Mänskliga rättigheter är hotade på flera håll i EU, inte bara i Ungern. Med högerextrema ledare som Matteo Salvini i Italien och Andrzej Duda i Polen ser vi hur människor som försöker bygga nya liv i Europa hindras av inhumana regeringsbeslut och lagstiftningar.

EU-valet är ett avgörande vägskäl  

EU-valet som går av stapeln i maj är ett vägval. Det är ett val som handlar om EU:s framtid. Valresultatet kommer att avgöra huruvida det EU vi känner kommer att kunna fortsätta att finnas till och utvecklas. Valresultatet avgör om den Europeiska gemenskapen ska präglas av hat och stängda gränser eller av öppenhet, medmänsklighet och framtidstro.

Grön ungdom ska alltid värna människors säkerhet  

Vi Gröna kommer alltid att välja det senare. Vi kommer alltid att fortsätta kämpa för en union som värnar människors säkerhet. Vi kommer alltid att kämpa för att de som vill bygga nya liv i Europa ska ha möjligheten att göra det. Vi kommer aldrig att vika oss för mörkret. För att framöver säkerställa att EU är en öppen union som värnar medmänsklighet behöver EU börja med att ställa om på ett antal punkter:

1. Alla medlemsländer ska vara tvungna att ta emot flyktingar

EU ska kunna ha öppna gränser. De som vill skapa sig ett liv här, oavsett i vilket medlemsland, ska kunna göra det. För att detta ska fungera behöver alla medlemsländer ta ansvar för att de som flyr hit ska få ett bra välkomnande. Inget land ska kunna stänga sina gränser.

2. Fler lagliga och säkra vägar in i EU behöver upprättas

Varje år dör människor i försök att ta sig in över unionens gränser. Detta är helt oacceptabelt. Människor ska inte behöva riskera sina liv i gummibåtar över Medelhavet eller i bakluckan hos flyktingsmugglare. Nu behövs fler lagliga och säkra vägar in i EU för att söka asyl upprättas - exempelvis genom system för att kunna utfärda inresetillstånd för asylsökande.

3. Rätten till familjeåterförening måste bli en självklarhet i alla medlemsländer

Det är inte värdigt en modern union som EU att splittra familjer. Dessutom ger den trygghet det innebär att vara förenad med sin familj större incitament att etablera sig och börja ta del av samhället i större i utsträckning. Vi vill att EU ska ställa krav på alla medlemsländer att införa rätt till familjeåterförening, oavsett vilken skyddsgrund som ligger till grund för uppehållstillståndet.

4. Organisationer som hjälper flyktingar måste få stöd och resurser

Idag kan vi se att organisationer som hjälper flyktingar i alltför stor utsträckning utsätts för påtryckningar och sabotage, eller att medlemsstater kriminaliserar deras arbete. Dessa organisationers arbete är otroligt viktigt, inte minst i stater med bristande respekt för mänskliga rättigheter. Organisationer som hjälper flyktingar måste få mer stöd och resurser, inte mindre.

EU ska vara ett hem för alla  

Jag tror på att EU kan fortsätta vara en öppen union som sätter människan i första rummet. Jag tror på att EU ska vara ett hem för alla, där murar och gränser rivs, och där var och en har möjligheten att vara med och bygga sin egen framtid. Men för att detta ska bli verklighet krävs tydliga initiativ för en mer human migrationspolitik.

Forrige artikel Hökmark: Hökmark: "Europas säkerhet är Sveriges säkerhet" Næste artikel L-kandidat: L-kandidat: "Därför kandiderar jag till Europaparlamentet"
Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

Energiministrar vacklar när EU håller på missa sina mål

KLIMAT. EU är på väg att missa de gemensamma energimålen för unionen 2030. Energiministrarna utlovar skärpning, men är inte överens om vägen framåt. För svensk del vill energiminister Anders Ygeman (S) inte se mer av Bryssel.