Fjellner: Därför är glyfosatrapporten orimlig

VÄXTSKYDD. En bred majoritet av 526 parlamentariker antog på onsdagen specialutskottets granskning av EU:s arbete med att godkänna växtskyddsmedel i unionen. M-parlamentarikern Christofer Fjellner var en av de 66 som röstade nej.

Efter den långvariga strid som ledde fram till ett förkortat godkännande av världens mest använda bekämpningsmedel fortsätter det politiska efterspelet för fullt. Under onsdagen antog EU-parlamentet en rapport som utförts av ett specialtillsatt utskott, en rapport med flera rekommendationer för hur tilliten ska kunna höjas i det europeiska arbetet med den politiskt känsliga frågan.

Bland annat förordas att det senaste godkännandet av växtskyddsprodukten glyfosat ska granskas av en fristående vetenskaplig organisation inom EU-kommissionen, med möjligheten att dra tillbaka tillstånden.

– Jag är glad att vi lyckades få till detta med så breda kompromisser. Här finns ändå mycket kraftiga rekommendationer, säger en av utskottets ledamöter Jytte Guteland (S), till Altinget.

I flera sammanhang har dock rapporten kritiserats för att innehålla motstridiga budskap om att den nuvarande godkännandeprocessen anses industritung, samtidigt som den uppges vara den säkraste i världen.

– Det finns säkert skrivningar som syftar till att få med de mer konservativa krafterna i parlamentet också, men totalt sett innehåller den väldigt starka uppmaningar för framtiden, fortsätter Guteland.

Läs mer: Efter glyfosatcirkusen – nu synas reglerna i sömmarna

Det pågår dock även flera andra politiska processer i relation till frågan. Nästa vecka ska miljöutskottet rösta om en rapport där Guteland lägger fram rekommendationer för hur arbetet med att minska beroendet av växtskyddsmedel i unionen ska påskyndas, och den 12 februari planeras den sista förhandlingen mellan lagstiftarna i ett lagförslag på området. Där ligger fokus på att öka transparensen i förarbetet till riskbedömningarna.

Läs mer om förslaget: Så vill kommissionen höja tilliten efter glyfosatproblemen

Som olja på vågorna så släpptes också en rapport under tisdagen, finansierad av politiska grupper på vänstersidan i parlamentet, som pekade på att stora delar av ett underlag hos EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet varit plagierat eller kopierat från tillverkaren Monsantos egna rapporter.

Guteland hoppas att det samlade trycket av åtgärderna på området kan leda till ytterligare skärpningar av regelverket framöver.

– Det är viktiga förändringar som redan nu diskuteras. Men tillräckliga skulle jag vara försiktig med att säga, än så länge. Jag tror att vi är i början av ett arbete i de här frågorna. Det behöver göras mer, säger hon.

Inför omröstningen i parlamentet var det många förslag som både försökte rikta mer och mindre kritik till EU:s nuvarande arbete, men de flesta föll eftersom de två största partigrupperna, konservativa EPP och socialdemokratiska S&D hade enats om att hålla dörren stängd för ytterligare stridigheter.

En av dem som bröt partilinjen i den konservativa gruppen var Christofer Fjellner, M-parlamentariker, som röstade emot slutrapporten.

– Låt oss vara ärliga med detta. Det här är efterbörden av bitterheten från motståndarna till glyfosatbeslutet, som därför ville processa detta en gång till, egentligen. Och då också göra det på ett sätt så att man kan använda det som ammunition i valrörelsen. Det är varken rimligt eller värdigt, säger Fjellner till Altinget.
Men hur ser du på själva rapportens innehåll?
– Visst finns det ett antal saker i rapporten som är riktiga, rimliga och bra. Men på det stora hela taget är detta ett försök att undergräva trovärdigheten i den lagstiftning och den vetenskapliga prövning som vi har av växtskyddsmedel i Europa och att bidra till att skrämma upp medborgarna inför den användning av växtskyddsmedel som vi har, trots att det tvivelsutan är så att vi har den mest rigorösa prövningen i världen.

Forrige artikel Podd: Belgiskt solarieförbud, fransk kondomprotektionism och svenska gröngölingar i EU-parlamentet Podd: Belgiskt solarieförbud, fransk kondomprotektionism och svenska gröngölingar i EU-parlamentet Næste artikel Minister vill lämna regeringen för Bryssel Minister vill lämna regeringen för Bryssel