Fi-kandidat: "Europa behöver feminism"

DEBATT. EU-samarbetet måste utvecklas och de mänskliga rättigheterna sättas i fokus. Den bästa motvikten till nationalister och patriarkala traditionalister i EU-parlamentet är att rösta in fler feminister i parlamentet, skriver Stina Svensson som kandiderar för Fi i EU-valet.

Av: Stina Svensson
#2 på Feministiskt initiativs EU-lista och gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg 

 
EU startades som ett fredsprojekt, och Feministiskt initiativ vill att EU ska utvecklas till ett sant demokratiprojekt där vi tillsammans kan arbeta för att säkra demokratin och rätten till ett tryggt liv för alla människor, även de utanför EU:s gränser. Vi måste lösa de globala klimatutmaningarna med gemensamma och solidariska insatser. Då krävs det att det finns feminister på plats i EU som vänder perspektivet från makt genom dominans och exploatering till egenmakt via deltagande och rättvisa.

Vi vill att EU:s alla institutioner ska ta sitt ansvar för mänskliga rättigheter på allvar. FI:s grund handlar om rättighetspolitik, vi bygger hela vårt arbete på att värna alla människors lika rätt.

Global solidaritet och feminism 

Framförallt är en feministisk politik svaret på den ökande nationalism, fascism och militarisering som vi ser i Europa idag. Konservativa krafter vill skapa isolerade länder där demokratin urholkas genom att människors rätt till deltagande successivt begränsas. Asylrätten sätts ur spel och murar byggs med vapen i hand för att behålla den skarpa gränsen mellan vi och dem. Steg för steg ser vi hur allt fler medlemsstater i EU urholkar rättssystemen och de demokratiska principerna. Vi vet att kvinnor, barn och utsatta grupper drabbas värst av detta. Europa behöver global solidaritet och feminism, inte nationalism.

Frihet från våld och förtryck

En fråga jag personligen kommer driva hårt i EU-parlamentet är att få ett slut på mäns våld mot kvinnor. Det är idag Europas största säkerhetsproblem, ett större problem än annan kriminalitet eller militära hot. Mäns våld mot kvinnor visar sig på en mängd sätt, från #Metoo till våldtäkter, från prostitution till trafficking, från våld i nära relationer till förtrycket det innebär att leva under hedersnormer. Frihet från våld och förtryck är en grundläggande mänsklig rättighet. Våldet mot kvinnor är utbrett i EU, det är strukturellt och det handlar om makt och kontroll. Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och över hälften (55 %) av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier.

Behövs ytterligare en feminist i parlamentet

Feministiskt initiativ bildades ur behovet av att förändra det patriarkala samhällets strukturer. I EU kommer jag med kraft verka för att mäns våld mot kvinnor skall ses som det säkerhetsproblem som det är, genom genomgripande och tvingande EU-lagstiftning. Genom vår EU-parlamentariker Soraya Post har vi visat 2014-2019 hur stor skillnad en enskild ledamot kan innebära i frågor kring mänskliga rättigheter och diskriminering. Med ytterligare en feminist i EU-parlamentet kan vi göra ännu större skillnad.

Forrige artikel "Rumänien måste leva upp till mänskliga rättigheter" Næste artikel Replik: Replik: "Fi tar sina käpphästar till EU"