EU-utskott ska leta intressekonflikter kring glyfosat

KORTNYTT. Ett nytt utskott i EU-parlamentet ska syna EU:s process för godkännande av bekämpningsmedel i sömmarna. Utskottet tillsätts efter den kontroversiella förlängningen av godkännandet för glyfosat, det aktiva ämnet i bekämpningsmedlet Roundup.

EU-parlamentet ska tillsätta ett särskilt utskott som ska titta på hur godkännandeprocessen av växtskyddsmedel i EU fungerar, för att undanröja alla tvivel om unionens oberoende och opartiskhet när växtskyddsmedel godkänns i EU.

Det tillfälliga utskottet ska ha 30 ledamöter och får i uppgift att analysera:

Utskottet ska även bedöma om EU-myndigheterna har tillräckliga resurser.

Login