Brexit gynnar Liberalerna

PARTIER. Liberalerna har märkt ett uppsving i medlemsantal efter brexit. Fler människor lockas till partiet på grund av oro för vad som ska hända med europasamarbetet.

EU-samarbetet ligger Liberalerna varmt om hjärtat. På Liberalernas landsmöte togs beslutet att partiet ska verka för att EU blir en federation. Den senaste tiden har EU kämpat med motstridiga intressen. Där vissa medlemsländer velat se ett ökat samarbete, andra mindre. Det som framför allt har skakat unionen i grundvalarna är Storbritanniens beslut att lämna unionen. Samtidigt som Liberalerna beklagar brexit kan det konstatera att det i förlängningen har gjort att partiet lockar fler medlemmar.

– De senaste nya medlemmarna har vi frågat varför de gick med i Liberalerna. Då svarade de allra flesta att “jag måste göra något nu, jag är orolig över EU. Jag vill vara med i ett parti som tror på Europa, som tror på globalisering och som gillar invandring”, säger Johanna Elgenius (L), biträdande partisekreterare.

I den svenska valrörelsen kommer dock EU-frågorna mest troligt lysa med sin frånvaro. Lag och ordning, invandring och sjukvård kommer att vara i fokus, som det ser ut nu. Och det är en hel rad andra områden som av väljarna anses vara viktigare än EU, visar flera opinionsmätningar. Liberalerna beklagar att EU får så lite utrymme i den svenska debatten men menar att partiet måste förhålla sig till vilka frågor som är aktuella.

Login