Biobränslesnaran föreslås dras åt

ILUC. Kritiserade biobränsleråvaror ser ut att få det svårare att kunna räknas in i EU:s förnybartpolitik framöver. Men öppningar i andra änden anses urholka förslaget, enligt miljöpartister och miljöorganisationer.

Kravet från EU-lagstiftarna var tydligt: Biobränslen som produceras av råvaror som tränger undan annan odling och bidrar till skogsskövling ska inte kunna bidra till att EU:s mål för förnybar energi uppnås år 2030.

Läs mer: Sju nyheter ur förnybartpaketet

Men hur kravet skulle införas i praktiken har inte varit lätt. Efter mer än ett halvårs arbete finns det sedan i fredags ett utkast till förslag på bordet.

Kriterierna som föreslås i ena änden är skarpa och skulle bland annat klassa stora delar av dagens dominerade grödoproduktion, som palmoljan, som ohållbar.

Men samtidigt ska fortsatt råvaror som kan bevisa att de inte bidrar till skogsskövling och undanträngning av annan odling kunna premieras i förnybartpolitiken. Där föreslås bland annat att grödor som odlats på tidigare oanvänd mark ska kunna räknas in. Detsamma gäller grödor som producerats av småbönder, som äger mark mindre en fem hektar.

Just den senare punkten har redan mött kritik.

– Du kan inte märka palmoljediesel som ohållbar, och samtidigt öppna ett kryphål så stort som nuvarande konsumtionsnivåer och tänka att folk inte kommer märka det, kommenterar Laura Buffet vid Transport & Environment.

Formuleringen som ställde krav på ett regelverk i den här frågan arbetades fram främst till följd av protester från EU-parlamentet mot det stora beroendet av palmoljeimporter till transportsektorn.

Läs mer: Palmolja och trästockar i skottgluggen i EU

Kommissionen har lagt ut förslaget för att få in kommentarer under den kommande månaden. Efter att det antagits, senast den 14 mars, har EU-parlamentet och Ministerrådet möjlighet att lägga in ett veto mot det. Det krävs att hälften av alla parlamentariker röstar emot det för att det ska åka tillbaka till skrivbordslådan.

– Det är oroande att man vill tillåta såpass stora kryphål, säger Linnéa Engström, MP-parlamentariker i ett uttalande.

Altinget har sökt kommentarer från palmoljeproducentsamarbetet i Indonesien och Europeiska biodieselproducentsamarbetet, men de har inte hunnit återkomma innan publicering.

Forrige artikel Minimiregler ska skydda gig-jobbare Minimiregler ska skydda gig-jobbare Næste artikel Brysselbubblan: Mumiebranschen, pene piccolo och världshandeln for dummies Brysselbubblan: Mumiebranschen, pene piccolo och världshandeln for dummies