Biobränslesnaran föreslås dras åt

ILUC. Kritiserade biobränsleråvaror ser ut att få det svårare att kunna räknas in i EU:s förnybartpolitik framöver. Men öppningar i andra änden anses urholka förslaget, enligt miljöpartister och miljöorganisationer.

Kravet från EU-lagstiftarna var tydligt: Biobränslen som produceras av råvaror som tränger undan annan odling och bidrar till skogsskövling ska inte kunna bidra till att EU:s mål för förnybar energi uppnås år 2030.

Läs mer: Sju nyheter ur förnybartpaketet

Men hur kravet skulle införas i praktiken har inte varit lätt. Efter mer än ett halvårs arbete finns det sedan i fredags ett utkast till förslag på bordet.

Kriterierna som föreslås i ena änden är skarpa och skulle bland annat klassa stora delar av dagens dominerade grödoproduktion, som palmoljan, som ohållbar.

Login