AF ska kartlägga ukrainaflyktingars kompetens – ”får inte bli pappersprodukt”

Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev fått i uppdrag att kartlägga ukrainska flyktingars kompetens. ”Det viktigaste är vad de sedan gör med kartläggningen så att det här inte bara blir en pappersprodukt”, säger Fredrik Hillelson, grundare av Beredskapslyftet.

Bra med kartläggning av kompetens, men sedan behövs matchning med arbetsgivare, säger Beredskapslyftets Fredrik Hillelson. Här från december, där PWC, BDO och Grant Thornton var med vid en matchning med ukrainska flyktingar som sökte arbete utifrån sin kompetensprofil.
Bra med kartläggning av kompetens, men sedan behövs matchning med arbetsgivare, säger Beredskapslyftets Fredrik Hillelson. Här från december, där PWC, BDO och Grant Thornton var med vid en matchning med ukrainska flyktingar som sökte arbete utifrån sin kompetensprofil.Foto: Yaroslava Grevtseva
Anders Gustafsson

I Arbetsförmedlingens (AF) regleringsbrev för 2023 får de i uppdrag att fortsätta arbetet som gavs i ”Uppdrag om information om svensk arbetsmarknad” som de fick av den förra regeringen i april 2022.

Men med tillägget att de också ska kartlägga kompetensen hos de flyktingar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med massflyktsdirektivet. Detta gäller ukrainska medborgare, och andra som befann sig i landet före den 30 oktober 2021, och tvingades fly Rysslands anfallskrig.

– Arbetsförmedlingens uppdrag är ena halvan av att hjälpa de ukrainska flyktingarna. En kartläggning behövs, men sedan måste också någon vara beredd att ta emot dem, säger Fredrik Hillelson till Altinget. 

Vi kan till exempel se att ungefär 30 procent av ukrainarna har vårdbakgrund. Då kan vi gå till olika vårdaktörer och förmedla den kompetensen.

Fredrik Hillelson

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00