Adaktusson (KD): Bryssel ska inte styra familjepolitiken

INTERVJU. Lars Adaktusson (KD) anser att EU går för långt när det gäller socialpolitiken. Där ska medlemsländerna själva bestämma. Däremot vill han se utökat samarbete i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

Lars Adaktusson för Kristdemokraterna blir intervjuad om drivkrafter för politiker och politiska idéer för Europa. Tidigare har Marita Ulvskog (S), Fredrick Federley (C), Max Andersson (MP), Cecilia Wikström (L) och Malin Björk (V) blivit intervjuade i Altingets serie där svenska parlamentariker från alla partier svarar på samma grundläggande frågor.

Login