Regeringen körs över i klimatpolitiken

LULUCF. En majoritet i riksdagens miljöutskott förespråkar att Sverige ska satsa på att använda all tillväxt i bokföringen av den produktiva skogsmarkens klimatnytta framöver.

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets representanter i dagens överläggning i miljö- och jordbruksutskottet fick se sin linje nedröstad av de andra partierna i utskottet på torsdagen.

Utskottet förespråkar att högsta möjliga avverkningsnivåer ska ligga till grund för rapporteringen av inom klimatramverket Lulucf. Därmed beräknas upptaget av kol från skogbrukssektorn minska mellan 2021 och 2025 i den klimatpolitiska kalkylen.

Att gå på regeringens linje och istället utgå från att skogsbruket fortsätter på historiska nivåer i beräkningarna, ansågs bland annat hota fortsatta investeringar för att öka produktionen av ersättningsmaterial till fossila resurser från skogen. Det menar bland andra Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna.

– Vi skulle begränsa våra möjligheter att ersätta fossila råvaror i flera av de branscher som pekat ut i sina färdplaner att de behöver skogen. Att då lägga ett band på sig själv, känns inte utifrån ett skogsägarperspektiv, utan ett nationellt perspektiv, onyttigt, säger Magnus Kindbom hos LRF Skogsägarna till Altinget.

Svårt att hänga med? Här är bakgrunden

Den antagna linjen befarades dock kunna leda till att utsläppskrediter skapas utan nya ansträngningar, i det fall skogsbruket inte utökar avverkningen från dagens avverkning på 92 procent av tillväxten till 100 procent framöver. Dessa krediter skulle då kunnat nyttjas för att balansera utsläppen från andra delar av klimatpolitiken.

Oro för Sveriges anseende

Men det ska dock inte vara möjligt. Utskottet ska, på klimat- och miljöminister Isabella Lövins (MP) inrådan enligt flera uppgifter, ha beslutat att sätta in en begränsning som förbjuder regeringen att använda eventuella krediter i något annat sammanhang.

Isabella Lövin menar att konsekvenserna kan bli att Sverige förlorar i anseende, då den svenska tolkningen skiljer sig från andra länders och kommissionens tolkning av regelverket.

– Sverige kan inte trovärdigt driva en tydlig och kraftfull linje i klimatfrågan om vi försöker att urholka de överenskomna reglerna, säger Lövin i ett skriftligt uttalande till Altinget.

Läs mer: Klimatstrid om skogen avgörs i riksdagen

Regeringen ska enligt uppgifter följa utskottets beslut, och kommer inom de närmsta dagarna att rapportera in sin föreslagna bokföringsplan till EU-kommissionen. Där kommer sedan en analys inledas den 6 februari, för att pröva de nationella planerna mot det beslutade regelverket.

Enligt rättsanalyser på Regeringskansliet finns det frågetecken om den svenska planen kommer att tas emot väl i Bryssel. Då kan det bli aktuellt att frågan tas upp igen framöver. Det är dock en farhåga som bland annat Fredrick Federley, C-parlamentariker som deltog i förhandlingarna av regelverket, avfärdar.

Naturskyddsföreningen: "Toxisk redovisning"

Naturskyddsföreningens Oscar Alarik pekar på att den svenska uttolkningen även kan få internationella konsekvenser.
– Hela EU-systemet är troligen en förlaga för hur man kommer att hantera den här sektorn i klimatkonventionen i FN. Därför är vi jätterädda för att Brasilien och andra länder kommer att använda de svenska sätten att redovisa, när de ska ta fram sina värden för kolsänkorna. Den effekten kan inte underskattas hur stor den kan bli, säger Oscar Alarik till Altinget och fortsätter:
– Detta skapar ett extremt toxiskt sätt att redovisa kolsänkor på.

De partipolitiska reaktionerna har inte heller låtit vänta på sig:

Forrige artikel ”Oväntad” framgång i lobbyistomröstning ”Oväntad” framgång i lobbyistomröstning Næste artikel S har spikat EU-lista – nuvarande parlamentariker långt ned S har spikat EU-lista – nuvarande parlamentariker långt ned
 • Rapportera

  Dag Lindgren

  Ingen begränsning för att avverka vad som är långsiktigt uthålligt!

  Det i skogen bundna kolet ökar i Europa och Sverige utan denna typ av avverkningsbegränsningar. Detta är önskvärt och åstadkommes delvis av god skogsskötsel. Incitamenten för god skogsskötsel minskar kraftigt om den inte ger en fördel för genomsnittsbrukaren. Marknadskrafterna har hållit skogsavverkningen under den uthålliga tillväxten i Europa, så varför ett komplicerat och svårhanterat nytt system för detta?
  På lång sikt ökas skogens kapacitet att hålla kol genom god skogsskötsel och detta kan komma till användning när det finns så mycket kol i atmosfären så den måste överföras i kol och när villigheten att betala för i skog bundet kol ökar. Om vi nu begränsar uttaget under vad som är långsiktigt möjligt kommer incitamenten för att minska tillförseln av fossilt kol till astmosfären att minska.

 • Rapportera

  Anders Janols · Biolog och kemiingenjör

  Lindgren personifierar förnekelsen. Han vet egentligen!

  Jag håller helt med Göran Rönning!
  Det är bara så oändligt tragiskt att man inte kan framföra sådana vetenskapligt grundade argument och synpunkter utan att få det skogsindustriella komplexets företrädare och deras okunniga (?) vapendragare i den rikspolitiska majoriteten att gå i taket.
  Det handlar om kolsänkan och om tidsperspektiven.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Personangrepp och juridiska krumbukter

  Jag förstår inte hur Naturskyddsföreningen och deras vapendragare i form av "skogliga debattörer" resonerar när de tror att någon ska lyssna på dem.
  Istället för att visa på goda resultat, jo det finns sådana, och förstärka (belöna de som gör riktigt) dem är det full konfrontation som gäller. För att lugna sina nya, med symbolpolitik värvade, (facebook)medlemmar hotar Oscar Alarik svenska demokratiskt valda politiker med EU-domstolen oavsett om det gäller skogsbruk, förvaltning av rovdjur eller investeringar i svensk industri som är positiva för den globala miljön.
  "See you in court" Är det det argumentet du menade när du efterlyste vetenskapligt grundade argument, Anders?
  Om du är så orolig för kolsänkan och tidsperspektivet Anders, hur ställer du dig till SNFs och MPs krav på förtida stängning av den energikälla som genererar minst CO2 per energienhet?

 • Rapportera

  Per Lundbäck · Biokemist

  Genererar minst CO2?

  Ännu en till som ger felaktiga uppgifter om vem/vad som genererar minst CO2 per energienhet. Enligt studie från Stanforduniversitetet, (livscykelanalys)genererar kärnkraften 115 - 125 g CO2/kWh medan de förnybara genererar 20 - 50 g CO2/kWh, även den beräkningen var en livscykelanalys. Under EU-valet upprepade två partiers företrädare, som ett mantra sjösatt av kärnkraftslobbyisterna, att kärnkraften behövs då det är "koldioxidfritt" resp "utsläppsfritt". De hade med andra ord agerat med taktiken att upprepa ett påstående så ofta att det gällde som en sista sanning, särskilt då journalisterna som ställde frågor, bara la utav utan följdfrågor?

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Moderat LÖGNER

  "Moderaterna har slagit vakt om skogen tidigare, och gör det igen" är den största LÖGNEN från politiker på länge. Moderaterna har aldrig brytt sig om skogen som ett levande skogsekosystem, ett hem för växter och djur. Vad Moderaterna menar med skogen är skogsindustrin. Och det är inte samma sak. Det visar tydligt att den skogsbiologiska analfabetismen är utbredd bland Moderater/ Centerpartister/ Krisdemokrater/Sverigedemokrater.... En analfabetism som är så skrämmande i en upplyst värld... Man undrar ju om dessa politiker var helt frånvarande i skolan under biologilektionerna/naturkunskap - eller satt dom och sov. Dessa politikers agerande är ju på gränsen till ren kriminellt. Att medvetet ta livet av 2000 skogsberoende arter som är uppsatta på ArtDatabankens rödlista över hotade arter.... är inte bar en politisk skandal, det är också ett rent haveri, och ett sabotage mot tidigare demokratiskt fattade beslut att inte kunna nå upp till det tidigare uppsatta miljömålet att vi skall ha Levande skogar, och Ett rikt växt och djurliv. Dessa politiker borde fråntas rätten att över huvud taget fatta beslut om livsavgörande frågor för en mångfald av arter som det tagit 1000-tals år för evolutionen att frammejsla. Sanningen är nämligen att : Politiken är det enda område där man kan göra karriär utan begåvning. Det här fenomenet drabbar alla områden i samhället med förödande konsekvenser.

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Felaktiga fakta?

  Per Lundbäck påstår att jag kommer med felaktiga fakta när jag påstår att energi producerad av befintliga svenska kärnkraftverk är den mest "CO2-effektiva" energiproduktionen och som argument visar han till en(1) studie (livscykelanalys) från Stanford university.
  Stanford universty har sett på frågan ett antal gånger, men i den studie han hänvisar till har man, för att komma upp i de tal som Per hänvisar till för kärnkraft, valt att räkna in inte bara byggnings- och projekterings-tid men också en teoretisk risk för kärnkraftskrig. Vad har det med tidig stängning av befintliga verk att göra?
  Tala om att blanda och ge i en debatt!!!
  Hur är det Per? Hur mycket MER CO2 genereras i Sverige om man tidigarelägger stoppen av driftsdugliga kärnkraftverk och ersätter den med vind eller sol?

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Mats S Johansson förstår inte!

  Det kallas för förståndshandikappad. "Jag förstår inte hur Naturskyddsföreningen och deras vapendragare i form av "skoglig debattör" (det skall väl vara jag det) resonerar när det tror att någon skall lyssna på dem, istället för att visa på goda resultat, jo det finns sådana" slut citat. Det vore ju intressant om nu denne Rabiata Rovdjurshatande Jägare Skogsägare Johansson själv kunde visa det goda exemplen från skogsbolagens hänsyn till Tjäderns lekplatser...Habitat... Tjäderkycklingarna biotoper... Tretåiga hackspettens habitat.. Duvhökens häckningshabitat.. Vindkraftexploateringens hänsyn till skogens biologiska mångfald.. Skogens källor.. Skogsbäckarnas funktionella kantzoner.. De flerhundraåriga fäbodstigarna i skogslandskapet.. Kulturlämningar på kalhygget efter markberedning.. Evighetsträden.. De gamla asparna med bohål...De grova tallarna med spillkråkans boplats... UPP TILL BEVIS ..Mats S Johansson - UPP TILL BEVIS..

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Tjädern är ett bra exempel

  Göran ber mig om bevis på att det finns goda exempel. Jag tycker tjädern är ett bra exempel inte bara på att svensk skog sköts på ett någorlunda bra sätt men också på vissa organisationers och skogliga debattörers juridiska krumbukter. Enligt artdatabanken är tjädern i Sverige inte alls hotad (LC). Trots det och med stöd av ett 40 år gammalt fågeldirektiv skrivet för att hantera en situation som den såg ut i de länder som då utgjorde EU i slutet på 70-talet används tjädern av dessa organisationer för att tvinga sig vilja igenom.
  Det finns fler exempel Göran men, som du säkert förstår, kan du inte kräva allt för mycket av en som är förståndshandikappad.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Mats S Johansson LJUGER

  UPP TILL BEVIS VAR DET Men du kan fortfarande inte lägga fram ett enda bevis på dina tyckanden . Konkret Johansson - inga krumbukter nu Johansson. UPP TILL BEVIS -EXAKT HUR Tar skogsbruket hänsyn till mina ovanämna frågor. Svara nu - inga undanflykter eller tramsande.