Det här är viktigast under Almedalsveckan

ENKÄT. Frågan om en eskalerande handelskonflikt mellan EU och USA, och mellan USA och Kina har stor betydelse för Sverige och svenska jobb, säger EU-minister Ann Linde i Altingets stora enkät om Almedalen. 

I Almedalen samlas politiker, journalister och ämneskunniga för att diskutera och utbyta erfarenheter. Altinget EU har pratat med några av dessa om vad de ser fram emot under veckan.

Ann Linde (S), EU-minister

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

– Jag hoppas kunna träffa mycket folk från olika delar av vårt samhälle och diskutera viktiga frågor, som till exempel handelspolitik, hållbart företagande och brexit. Jag kommer att träffa både företagsledare, andra politiker, ungdomar från Fryshuset, plantera träd i Vi-skogen och mycket annat.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Jag är med på många seminarier, möten och pressaktiviteter, men om jag måste välja ett så nämner jag ett seminarium med titeln "Hur får vi ett EU som gynnar alla?" Det arrangeras av LO och Friedrich Ebert stiftelsen torsdag 5 juli kl 12.15- 13.15, Cramérgatan 2, Antons.  

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?

– Alla tillfällen där människor kommer samman och olika idéer möts är värdefulla. Det finns så otroligt mycket kunskap och engagemang på ett och samma ställe under Almedalen, vilket är häftigt.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Frågan om en eskalerande handelskonflikt mellan EU och USA, och mellan USA och Kina är en fråga av stor betydelse för Sverige och svenska jobb. Alla riskerar att bli förlorare på det ”pingpongspel” med hot om höjda tullar som just nu pågår. Det är centralt att EU visar enighet och står upp för frihandel och öppenhet. Men det är viktigt att komma ihåg att motvärn mot protektionismen också stavas trygghet och rättvis fördelning – den svenska modellen. Globaliseringen måste mötas med både konkurrenskraft och trygghet, annars blir det som i USA, där Trump utnyttjar handel som en syndabock. Eller som med brexit, där EU blivit syndabock för det som människor upplever vara fel i Storbritannien. 

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

– Jag hoppas att vi med våra 22 seminarier i EU-paviljongen ska kunna väcka ytterligare intresse och engagemang för EU-samarbetet. Med vår närvaro vill vi visa att EU-politik i allra högsta grad är inrikespolitik. Den handlar ju om högaktuella samhällsfrågor som till exempel migration, klimatförändringar eller den digitala utvecklingen.
 
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Jag modererar ett samtal med Carl Bildt och Peter Wolodarski om vår högst föränderliga omvärld och vad olika förändringar (t.ex. brexit, amerikanska ståltullar och ökad nationalism) betyder för Sverige (Wisby Strand Congress & Event, kl 9.30 på måndag). Det tror jag blir spännande!
 
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?

– Det är säkert olika för olika personer. För mig är huvudfokus helt klart våra 22 seminarier.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– En av de allra viktigaste frågorna är om vi klarar att skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik på EU-nivå. Gör vi inte det finns stora risker att vi kommer att se mer av nationella gränskontroller och då riskeras också den inre marknaden, som är så viktig för svenska företag, jobb och tillväxt. En annan mer långsiktig, men oerhört viktig fråga, är hur vi hanterar  den ökande nationalismen som vi ser i många europeiska länder och på andra sidan Atlanten. Om detta har vi också ett spännande seminarium på måndag med bland andra Jan Scherman (EU-paviljongen, kl 13.00 på måndag).

 

Anna-Maria Corazza Bildt (M), europaparlamentariker

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

– Jag har alltid upplevt Almedalen som en viktig del i öppenheten och närheten att ha diskussioner och samtal med nya och gamla frågor och kontakter. I år är det extra viktigt för mig att vara i Almedalen då jag den 1 juli kl 17.00 kommer att prata om min rapport i Europaparlamentet ”Fria Dataflöden den femte friheten i Europas gemensamma marknad.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Jag har få men intensiva dagar med diskussioner om barnrättsfrågor bland annat tillsammans med Patrik Sjöberg och Allmänna Barnahuset. Det roligaste (och än så länge hemligt) kommer att ske onsdag lunch för min del.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?

– Almedalen är unikt och speciellt då det är själva mixen av det informella och seminarierna gör det möjligt att hitta en ny arena för samtal. Samtalen är det viktigaste för mig och det är självklart att när jag är på Gotland har jag även möten med lokala småföretagare. Det är även viktigt att fånga upp och lyssna på ”Gotlandsfrågor”.

 

Henrik Brors, EU-journalist

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

– Få en uppfattning om hur partiledningarna tänker sig att hantera det politiska läget efter valet när man ser dem live och hör hur de resonerar inför valspurten.
 
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Seminariet om EU:s hetaste frågor just nu och hur de kopplar till svenska valrörelsen, onsdag 4 juli kl 11, i ”Europahuset”, Strandvägen, H522.
 
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?

– Ett urval av de officiella arrangemangen där makthavare talar ”on the record” och kan tvingas stå för det efteråt är betydligt viktigare än de informella snacken. De mångomtalade ”informella träffarna” i Almedalen har i allt större utsträckning blivit ett argument för Organisations-Sverige att ta sig en veckas betald semester på Gotland.
 
Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Migrationen. De nya regeringarna i Italien och Österrike tillsammans med regeringskrisen i Tyskland tvingar fram snabba förändringar av migrationspolitiken i Europa efter att förhandlingarna varit låsta sedan 2015. Uppgörelser på EU-nivå kastas i så fall in i den svenska valrörelsen och kan öka splittringen inom båda politiska blocken.

 

Malin Björk (V), europaparlamentariker

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

– Jag hoppas få träffa kloka personer och delta i vassa debatter och insiktsfulla samtal. Om jag också lyckas nå ut med mina budskap – om en human flyktingpolitik, ett mer feministiskt och hbtq-vänligt Europa, så vore det naturligtvis toppen.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Är en intresserad av EU:s flyktingpolitik så rekommenderar jag debatten mellan mig, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Anna Maria Corrazza Bildt, Anna Hedh och Helene Fritzons statssekreterare Lars Westbratt på måndag den 2 juli klockan 10 på Europahusets scen. Sedan ser jag väldigt mycket fram emot att delta i RFSL:s partidebatt. Det blir min första debatt i egenskap av Vänsterpartiets talesperson i hbtq-frågor.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?

– Jag tror att det är blandningen av mer officiella arrangemang och alla andra, mer informella möten. Själv ser jag fram emot att se företrädare för den fantastiska rörelsen Vi står inte ut, ett exempel på en informell sammanslutning som fått en enorm betydelse för alla vi som vill ha en human flyktingpolitik. Sen tycker jag att Almedalen ska värna grundläggande principer för ett öppet och demokratiskt samtal, alltså att inte främst pengar ska styra vem som får komma till tals, och att man inte tillåter nazister med noll respekt för demokrati att ta plats. Förra året valde jag att inte åka till Almedalen på grund av NMR:s närvaro.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Jag tycker frågor om demokrati och jämlikhet är fullständigt grundläggande i EU-politiken just nu, när vi ser nationalistiska högerkrafter växa och hota de mest grundläggande rättigheterna i samhället. Sedan är EU:s flyktingpolitik naturligtvis en brännande fråga inte minst i mitt eget arbete, men också för alla EU:s medlemsländer. Ytterst handlar det också om vilka samhällen vi vill bygga – vill vi ha ett instängt Fort Europa eller vill vi ha en öppen kontinent som står upp för människors rätt att söka skydd?

 

Jörgen Hettne, Föreståndare vid Centrum för europaforskning

 Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

– Jag hoppas att det blir intressanta diskussioner och att Sveriges roll och möjligheter i EU uppmärksammas på allvar.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Jag deltar i två seminarier. Det ena handlar om vad som händer med den svenska spelmarknaden när det nya licenssystemet införs den 1 januari 2019. Blir det rättvisa konkurrensvillkor? (4/7 kl. 9, Kindred Group, Schyssta spelregler efter avskaffat spelmonopol?). Det andra handlar om svensk bostadspolitik och EU där jag ska presentera en rapport som jag har skrivit om vilka möjligheter det finns att ge stöd till bostadssektorn enligt EU-rätten (5/7 kl. 11, Bostad 2030, Vilka offentliga stöd till bostadssektorn kan rymmas inom EUs regelverk?)

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?

– Almedalen innebär en enorm kunskapsspridning men det är hård konkurrens mellan de olika evenemangen och svårt att hinna med särskilt många. Informella träffar som rör de egna specialfrågorna är lika viktiga.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Den viktigaste frågan just nu är EU-samarbetets betydelse i riksdagsvalet. Vi väljer inte bara vilka partier som ska bilda regering i Sverige utan också vilka som ska företräda Sverige i EU:s ministerråd. Centrum för europaforskning vid Lunds universitet har kartlagt vad partierna tycker i en rad aktuella EU-frågor, men fått väldigt få svar (http://val2018.cfe.lu.se/) Denna fråga kommer att diskuteras på ett seminarium i Almedalen som anordnas av EU-kommissionen i Sverige (4/7 kl. 16, Vad vill Sverige i EU? Vilken EU-politik har de olika politiska partierna).

 

Fredrick Federley (C), europaparlamentariker

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

– Jag kommer göra en kort närvaro i Almedalen, eftersom EU-parlamentet har en plenarvecka samtidigt. Jag hoppas få möjligheten att träffa väljare, kollegor och vara med i en och annan politisk debatt. Dessutom ser jag lite extra fram emot Annie Lööfs tal

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Eftersom min närvaro under veckan är väldigt kort och intensiv så kommer jag inte vara med i många officiella seminarier. Om jag får göra reklam för något särskilt så är det så klart min partiledare Annie Lööfs tal på onsdagen den 4 juli. Där kommer hon lyfta fram det viktiga reformarbetet vi behöver för att ta Sverige framåt

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?

– Det viktigaste med Almedalen är de officiella arrangemangen och, åtminstone på pappret, närheten till de ledande politikerna i Sverige. Sedan är det ett väldigt bra tillfälle att få inspel från organisationer och företag, men jag tycker att Almedalens viktigaste punkt är närheten till väljare, oavsett om det görs via media eller direkt i möten face to face.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Inom mina ansvarsområden är det mycket som händer. Vi har ny lagstiftning inom djurskydd och kampen mot antibiotikaresistens. Sedan är synen på bioenergi och det förnybara oerhört debatterat just nu. Även plastens miljöpåverkan är väldigt framträdande i debatten.

Forrige artikel Rådet vill att flyktingläger snabbutreds Rådet vill att flyktingläger snabbutreds Næste artikel Klimatåtgärd för flyget kan lämna startbanan Klimatåtgärd för flyget kan lämna startbanan
 Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.