Oljeqvist: Politikers kunskaper om civilsamhället har minskat

Samtidigt som allt fler pratar om behovet av att involvera civilsamhället i politiska processer, så minskar förståelsen för dess förutsättningar bland politiker och tjänstemän. Det menar Fryshusets vd Johan Oljeqvist.

Placeholder image
Under sitt arbete i Nystaprojektet stötte Johan Oljeqvist gång på gång samma synpunkt: Förståelsen för civilsamhället minskar bland såväl tjänstemän som politiker.  Foto: Malin Hoelstad/TT, SvD

När Altinget listade de ledamöter som inte kommer att kandidera till nästa riksdagsval, så var det flera av dem som anses väldigt kunniga när det gäller civilsamhällesfrågor: Per Lodenius (C), Christer Nylander (L), Ulla Andersson (V) och Bengt Eliasson (L).

Vad händer när personer med den kompetensprofilen byts ut, på riksdags-, lokal- och regionalnivå? Under Nystaprojektet ledde Johan Oljeqvist teamet Civilsamhällets övergripande förutsättningar. I sitt researcharbete stötte han flera gånger på synpunkten att förståelsen för civilsamhällets logik och förutsättningar har blivit sämre med åren.