Lagrådsremiss om idéburen välfärd – följer utredarens förslag

Regeringen har nu skickat lagrådsremissen inför propositionen om Idéburen välfärd. Den avslöjar att regeringen i huvudsak går på utredaren Samuel Engbloms förslag.

Civilminister Ida Karkiainen (S) fick ta över frågan om idéburna aktörer i välfärden från sin företrädare Lena Micko. Propositionen har försenats rejält men ser nu ut att kunna läggas fram den 11 mars. 
Civilminister Ida Karkiainen (S) fick ta över frågan om idéburna aktörer i välfärden från sin företrädare Lena Micko. Propositionen har försenats rejält men ser nu ut att kunna läggas fram den 11 mars. Foto: Henrik Montgomery/TT
Anders Gustafsson

Propositionen är aviserad till den 11 mars. Lagrådsremissen visar att på samtliga punkter, utom en, följer man förslagen från SOU 2019:56, Idéburen välfärd, som överlämnades i december 2019. 

Förslagen i korthet:
  • idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Det är frivilligt att registrera sig.
  • upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer, vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas.
  • en bestämmelse införs i lagen om valfrihetssystem som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att i samma utsträckning reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer.

Källa: Lagrådsremiss Idéburen välfärd

– Att kunna reservera kontrakt till idéburna organisationer förstärker kommuner och regioners möjlighet att välja utförare utifrån ett helhetsperspektiv. Det är ett konkret exempel på vad vi menar med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Sverige kan bättre och de idéburna kan bidra mer, säger civilminister Ida Karkiainen i ett pressmeddelande.

Ulrika Stuart Hamilton.
Ulrika Stuart Hamilton. Foto: Famna

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00