”Det saknas riskkapital på de idéburnas villkor”

På måndag presenterar Nystas team för välfärd sin slutrapport. Altinget har tagit del av den och intervjuar Marika Markovits, som har lett arbetet.

Marika Markovits och den Nystagrupp som hon har lett vill bland annat att Allmänna arvsfonden ska kunna stödja investeringar och innovation.  
Marika Markovits och den Nystagrupp som hon har lett vill bland annat att Allmänna arvsfonden ska kunna stödja investeringar och innovation.   Foto: Mats Åsman
Anders Gustafsson

Marika Markovits, är domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och var tidigare direktor för Stockholms stadsmission. Gruppens rapport ger rekommendationer till såväl politiker och Upphandlingsmyndigheten som till branschorganisationen Famna och aktörerna själva. (Se faktarutan).

När idéburna aktörer säger att de vill växa hör jag ibland frågan, varför? Finns det ett egenvärde i det?