Debatt

Återstartsstöd ett måste för att laga pandemins revor

Runt om i landet står ledare redo att säga välkommen tillbaka samtidigt som de bär på en oro för alla dem som idrotten tappat under pandemin. 72 förbund med 19 000 idrottsföreningar rustar för återstart – för att behålla, återrekrytera och rekrytera barn, unga, vuxna och äldre till idrottsgemenskapen. För att klara detta behövs återstartsstöd, skriver Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

”För att orka och arbeta långsiktigt behövs ett stabilt och långsiktigt stöd från er beslutsfattare.”
”För att orka och arbeta långsiktigt behövs ett stabilt och långsiktigt stöd från er beslutsfattare.”Foto: Anders Wiklund/TT
Björn Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Denna höst liknar inte alla tidigare höstar. Att pandemin påverkat idrottsrörelsen är känt. Inställda träningar, matcher, cuper, tävlingar och evenemang har satt djupa spår bland föreningar och förbund. Alla fantastiska ledare som under pandemin har kämpat för att ställa om, göra om, anpassa och försöka hitta sätt att bedriva träning på något sätt har gjort imponerande insatser under en mycket svår tid och bidragit med energi och kreativitet.

För 2022 till 2024 ser vi ett behov av ytterligare återstartsstöd på 900 miljoner kronor.

Men jag möter nu också mycket oro. En oro, som fanns redan före pandemin i ett Sverige med flest stillasittande barn i hela Norden, har nu förstärkts av en oro för att pandemin medfört att ännu fler har varit tvungna att stanna hemma. En oro för dem som har slutat, riskerar att sluta och för hur många som kommer att komma tillbaka. I vår rapport ”Ett år med corona” kunde vi konstatera att till exempel idrottsaktiviteter för ungdomar och unga vuxna, mellan 13 och 25 år, minskade med 59 procent.

Behov av återstartsstöd

Idrottsrörelsen har fått regeringens och riksdagens ekonomiska stöd för kompensation under corona vilket har spelat stor roll för idrottens överlevnad. Nu när mer idrott tillåts, dock med fortsatt vissa restriktioner, så är det dags att återstarta. 72 förbund med 19 000 föreningar rustar nu för återstart för idrottsrörelsen. Syftet är framför allt att kunna behålla de aktiva som inte redan lämnat, framför allt de åldersgrupperna där vi tappat mest. Men också arbeta för att få tillbaka de som lämnat och de som vi ännu inte lyckats nå. Fokus är att behålla, återrekrytera och rekrytera.

För att klara detta arbete behövs återstartsstöd. Detta stöd ska se till att idrottsrörelsen orkar och klarar att lyfta blicken och se framåt för att investera i att återhämta vår verksamhet till den nivå där vi befann oss före pandemin. Stödet ska bidra till att få tillbaka barn, ungdomar, vuxna och äldre till idrottsrörelsen. Både som idrottare och som ledare. De 19 000 ideella idrottsföreningarna är idrottsrörelsens ryggrad som måste stå stark för att återstarten ska lyckas.

För 2022 till 2024 ser vi ett behov av ytterligare återstartsstöd på 900 miljoner kronor.

”En folkrörelse i ordets rätta bemärkelse”

Under pandemin har vi visat att vi är en folkrörelse i ordets rätta bemärkelse. Alla våra miljontals engagerade som har ansträngt sig för att minska risken för smittspridning och samtidigt följa vår passion att tillsammans hålla i gång idrotten och få föreningen att klara sig genom krisen har gjort extraordinära insatser.

För att orka och arbeta långsiktigt behövs ett stabilt och långsiktigt stöd från er beslutsfattare. Tillsammans kan vi göra Sverige starkare.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00