Tre pågående utredningar som bostadsministern hoppas på

Ledtiderna för bygglov och detaljplaner kan skilja sig åt från 3,0 till 6,6 år mellan olika kommuner, enligt en ny rapport. Bostadsminister Andreas Carlson menar att det tyder på att mer kan göras från kommunernas sida. Men han sätter också hoppet till tre pågående utredningar. 

”Jag står inte här och skyller ifrån mig på något sätt, vi kommer att göra vad vi kan från regeringens sida för att korta ledtider”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. 
”Jag står inte här och skyller ifrån mig på något sätt, vi kommer att göra vad vi kan från regeringens sida för att korta ledtider”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. 
Louise Carlsson-Örning

Enligt det nya Ledtidsindex, som presenteras av initiativet Bygg i tid, kan de totala ledtiderna för bygglov och detaljplaner skilja sig från 3,0 till 6,6 år mellan olika kommuner. 

– Långa ledtider höjer kostnaderna för bostadsbyggande. Genom att mäta och kontinuerligt följa upp hur effektivt detaljplane- och bygglovsprocesserna bedrivs kan kommunerna identifiera förbättringsåtgärder och möjliggöra för fler bostäder, säger Bygg i Tids ordförande Nancy Mattsson, i en kommentar.

Indexet som presenteras är en sammanvägning av variabler som ledtid, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Bäst i klassen placerar sig Trosa, Kalmar och Gävle som får högst betyg i sina respektive kommungrupper. Lägst index får Södertälje, Höganäs och Huddinge. 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00