Allmänna leverans- och avtalsvillkor


LEVERANS- OCH AVTALSVILLKOR ALTINGET

 • Priset för ett abonnemang på en eller flera av Altingets portaler beror på antalet användare och portaler.
 • Abonnemangets användare kan bytas ut efter kontakt med abonnemangsavdelningen.
 • Abonnemang till fler än 100 användare och IP-lösning upprättas enligt överenskomst.
 • Abonnemanget betalas i förskott för en period på 12 månader och betalningen refunderas inte.
 • Faktura skickas via mejl eller brev till abonnentens angivna e-post- eller postadress.
 • Abonnemanget fortlöper tills det sägs upp skriftligen, senast en månad innan betalningsperioden utlöper.
 • Listpriserna regleras en gång om året, svarande till indexreguleringen.
 • Abonnemang kan säljas med rabatt på grund av kampanjer eller andra faktorer. Rabatten gäller först och främst som en introduktionsrabatt och kommer därför försvinna eller fasas ut efter den första abonnemangsperioden, såvida ingen annan överenskommelse har gjorts.
 • Altinget förbehåller sig rätten att ändra gällande priser eller andra betingelser, om ändringen är på grund av de lagstiftningsmässiga ramarna för avtalet.
 • När avtal ingås ger du samtycke till att vi i samband med administration och bokföring av ditt abonnemang tillhandahåller nödvändig information till samarbetspartners.
 • När du tecknar en nätverksplats ger du ditt samtycke till att Altinget får kontakta dig via telefon eller e-post för att berätta hur du får ut mesta möjliga av ditt abonnemang samt informera om uppdateringar, erbjudanden, ändringar, innehåll och liknande. Du kan avbryta denna kontakt genom att kontakta kundkonsulten eller adm@altinget.se.
 • För Altingets abonnemang gäller 6 % moms.
 • Om Altinget på grund av tekniska fel, inklusive kortvariga fel hos externa web-hotell, inte kan leverera de överenskomna 40 veckorna med leveranser årligen, förlängs abonnemangsperioden proportionellt därefter.
 • Levererat material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Vidare distribuering eller annan användning av materialet får endast ske enligt överenskomst med Altinget.
 • Altinget frånsäger sig ansvaret för eventuella skador som kan uppstå enligt produktansvarslagen.

Sidan uppdaterades den 25 oktober 2019.