Prenumerationsvillkor


PRENUMERATIONSVILLKOR

 • Priset för ett abonnemang på en eller flera av Altingets nischade områden beror på antalet användare och områden.
 • Abonnemangets användare kan bytas ut efter kontakt med abonnemangsavdelningen.
 • Abonnemang till fler än 100 användare och IP-lösning upprättas enligt överenskommet.
 • Abonnemanget betalas i förskott för en period på 12 månader och betalningen refunderas inte.
 • Faktura skickas via mejl eller brev till abonnentens angivna e-post- eller fakturaadress.
 • Abonnemanget fortlöper tills det sägs upp skriftligen, senast en månad innan betalningsperioden utlöper. Uppsägningar skickas skriftligt till obs@altinget.se.
 • Listpriserna regleras en gång om året, svarande till indexregleringen.
 • Abonnemang kan säljas med rabatt i samband med kampanjer eller andra omständigheter. Rabatten gäller först och främst som en introduktionsrabatt och kommer därför försvinna eller fasas ut efter den första abonnemangsperioden, såvida ingen annan överenskommelse har gjorts.
 • Altinget förbehåller sig rätten att ändra gällande priser eller andra villkor om ändringen görs på grund av de lagstiftningsmässiga ramarna för avtalet.
 • När avtal ingås ger du samtycke till att vi i samband med administration och bokföring av ditt abonnemang tillhandahåller nödvändig information till samarbetspartners.
 • När avtal om abonnemang ingås ger du ditt samtycke till att Altinget får kontakta dig via telefon eller e-post för att berätta hur du får ut mest möjligt av ditt abonnemang samt för att informera om uppdateringar, erbjudanden, ändringar, innehåll och liknande. Du kan avbryta denna kontakt genom att kontakta kundkonsulten eller adm@altinget.se.
 • För Altingets abonnemang gäller 6% moms.
 • Om Altinget på grund av tekniska fel, inklusive kortvariga fel hos externa webb-hotell, inte kan leverera enligt överenskommet avtal, förlängs abonnemangsperioden proportionellt därefter.
 • Levererat material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Vidare distribuering eller annan användning av materialet får endast ske efter avtal med Altinget.
 • Altinget frånsäger sig ansvaret för eventuella skador som kan uppstå enligt produktansvarslagen.

 

Pris per bevakningsområde i kr exkl moms:

 • 1 anv: 5 099
 • upp till 5 anv: 10 199
 • upp till 10 anv: 14 799
 • upp till 20 anv: 20 399
 • upp till 30 anv: 26 999
 • upp till 50 anv: 35 649
 • upp till 100 anv: 55 999

 

Beställ abonnemang genom att kontakta adm@altinget.se

 

Sidan uppdaterades den 23 februari 2021.