18 maj 2022

Allmänna villkor för prenumerationer (konsument)


Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla avtal som ingås mellan Altinget AB, org-nr 556980–5269 (”Altinget”) och dig som kund (”Kunden” eller ”du”) som i egenskap av konsument köper en prenumeration på Altinget.se. Altingets kontaktuppgifter är följande:  


Altinget AB         
Org-nr: 556980–5269                  
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm                          
E-post: adm@altinget.se

 

Altinget rekommenderar att du noggrant läser igenom Villkoren innan du ingår avtal om köp av prenumeration med Altinget i och med att Villkoren kommer att utgöra en del av avtalet mellan Kunden och Altinget. Villkoren finns även att ladda ned som PDF här. Köpet blir bindande när Altinget har skickat en orderbekräftelse på Kundens beställning av prenumerationen.

 

Prenumeration på nischmedia via Altinget.se

Altinget är en politiskt oberoende nyhetsportal som bevakar politiken i Sverige och EU. Altinget förmedlar nyheter till kunder som via webbplatsen Altinget.se kan välja att prenumerera på olika nischmedia. 

 

När du tecknar en prenumeration på en eller flera av Altingets nischmedier skapas en personlig användarprofil åt dig som du måste använda för att komma åt innehållet på Altinget.se. När du har beställt en prenumeration skickar Altinget en orderbekräftelse via e-post.

 

Om du har ingått avtal om en provperiod på 14 dagar blir du endast bunden efter provperiodens utgång om du och Altinget ingår ett separat avtal om köp av prenumeration på Altinget.se.  

 

Priser, rabatter och orderbekräftelse 

De aktuella priserna per bevakningsområde (nischmedia) kan ses här och gäller om inte annat skriftligen har angivits i Altingets orderbekräftelse av Kundens prenumeration. Prenumerationen är personlig och ger endast rätt till en användare.

 

De angivna listpriserna justeras en gång om året, i augusti, i enlighet med konsumentprisindex (KPI). Alla priser är angivna i svenska kronor och inklusive moms.

 

Prenumerationen kan säljas med rabatt i samband med kampanjer eller enligt separata avtal. Rabatten gäller först och främst som en introduktionsrabatt och kommer därför försvinna eller fasas ut efter den första prenumerationsperioden, såvida inget annat skriftligen avtalats.

 

Prenumerationsperiod och uppsägning               
Prenumerationen gäller från datumet Altinget har bekräftat Kundens köp. Om inte annat skriftligen har avtalats är det en prenumeration med en initial bindningstid om sex månader med en uppsägningstid om 30 dagar. Prenumerationen gäller därefter tillsvidare med en uppsägningstid om 30 dagar. Uppsägningar ska göras skriftligen till obs@altinget.se

 

Ångerrätt 

Om du har tecknat en prenumeration som privatperson har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på adm@altinget.se, inom 14 dagar från din beställning och meddela oss att du ångrar ditt köp. Där finns även en blankett på Konsumentverkets hemsida som du kan använda dig av: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finner du på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.  

 

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att återbetala de betalningar som vi har fått från dig utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar från det datum vi har fått besked om ditt beslut om att ångra ditt köp. Vi återbetalar i så fall pengarna till ditt bankkonto och du debiteras inte några avgifter till följd av återbetalningen.

 

Betalning 

Efter att avtal om prenumeration ingåtts skickar Altinget en faktura till dig. Betalning ska ske inom 30 dagar från dagen för utfärdande av fakturan. Betalning görs i förskott för ett år i taget. Säger du upp din prenumeration under denna tid gör Altinget en proportionell återbetalning av återstående medel till ditt bankkonto. Du debiteras inte några avgifter till följd av återbetalningen. 

 

Utebliven betalning 

Vid utebliven betalning har Altinget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för påminnelseavgifter liksom inkassokostnader i enlighet med svensk lag.

 

Avstängning från tjänsten 

Vid utebliven betalning eller om Kunden på annat sätt väsentligen bryter mot Villkoren har Altinget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, stänga av Kundens tillgång till Altinget.se och kräva ersättning för den skada som Altinget lidit med anledning av avtalsbrottet.


Överlåtelse        
Prenumerationen kan endast överlåtas till annan kund med ett skriftligt medgivande från Altinget. 

 

Immateriella rättigheter 

Altinget eller tredje part har de immateriella rättigheterna till allt material som Kunden får tillgång till genom sin prenumeration på Altinget.se. Att du har skapat ett konto och använder dig av Altingets tjänster ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i tjänsten på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsterna. Du får inte heller någon rätt att använda Altingets varumärken och kännetecken. En handling i strid med Altingets rättigheter utgör ett avtalsbrott som ger Altinget rätt att med omedelbar verkan säga upp prenumerationen och/eller kräva ersättning av Kunden. Läs mer här.


Ansvarsbegränsning 

Altinget gör sitt bästa för att hålla tjänsterna tillgängliga 24 timmar om dygnet, fria från virus och annat av destruktiv eller störande karaktär. Altinget ansvarar dock inte för att det innehåll som tillgängliggörs via tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i tjänsterna. 

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under Altingets kontroll. Altinget ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

                            

Dataskydd och informationssäkerhet 

Du lämnar personuppgifter i samband med köpet. Altinget samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Mer information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet finns i vår personuppgiftspolicy, som kan nås via denna länk.

          

Cookies 
Altingets webbplatser använder cookies. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies på våra webbplatser hänvisas du till vår cookiepolicy som kan tillgås via denna länk.                    

 

Ändringar i Villkoren

Altinget har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via e-post. Vid väsentliga förändringar i Villkoren eller i priserna för tjänsterna har Kunden rätt att avbryta prenumeration i förtid. 

 

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se. 

 

0:000:00