Trouvé och Tryding: Myt att myndigheterna ligger i storstäderna

DEBATT. I Göteborg och Malmö finns en oproportionerligt liten andel statliga jobb, skriver företrädare från Västsvenska och Sydsvenska Handelskammaren. De ser gärna att Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen flyttas till Malmö och Göteborg.

Av: Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Per Tryding, vice VD Sydsvenska Handelskammaren

Det finns två felaktiga bilder om myndigheter och dess placering som snedvridit debatten i många år. Den ena är att det finns många myndigheter och att många därmed är statligt anställda i Göteborg och Malmö som storstäder. Den andra är att debattörer allt för ofta utgår ifrån Göran Perssons regementskompensationer som enda bild av vad som händer om man placerar en myndighet utanför Stockholm.

Storstäderna klumpas ihop

I ”myndighetsmyten” klumpas alltför ofta de tre storstäderna ihop, trots att Stockholm och Uppsala dominerar totalt när det gällde antalet myndigheter. Jämför man länen är den korrekta bilden att storstäderna, Göteborg och Malmö, har färre myndigheter och lägre andel statligt anställda än många andra län. Som andel av arbetsstyrkan så ligger Göteborg och Malmö på en betydligt lägre nivå än både Stockholm-Uppsala och Norrlandslänen. Statskontoret visade nyligen att det i Uppsala, Norrbotten och Västerbotten var mellan 14,7 procent och 9 procent som var statligt anställda av de sysselsatta. Det kan jämföras med 5,5 procent i Västra Götaland och 6,5 procent i Skåne.

Ska en myndighetsflytt bli bra är det viktigt att tänka hur den blir ett komplement – inte kompensation.

Bredare arbetsmarknad

Med en placering i någon av våra städer breddas myndigheternas tillgång till kompetens, de får nya medarbetare med olika erfarenheter och nätverk än de huvudstadsbaserade. Den potentialen var inget man kunde räkna in när regeringen Persson kompenserade för försvarsnedskärningarna. Landets ekonomiska tillväxt gynnas med fler, bredare och mer attraktiva arbetsmarknader som stärks i sin roll som tillväxtmotorer som kompletterar huvudstaden. Tidigare misslyckanden med personalrekrytering och generaldirektörer som pendlar som följde på kompensationsflyttarna kommer inte upprepas med placeringar i Göteborg och Malmö eftersom förutsättningarna är helt skilda.

Ny utvecklingspotential

Det finns utvecklingsmöjligheter om regeringen släpper det huvudstadsfokus som fått råda alltför länge. Vi är övertygade om att Göteborg och Malmö har mycket att erbjuda de myndigheter som får sitt säte här i framtiden. Med ett huvudkontor utanför tullarna kan de få kontakt med nya studenter och nya nätverk, för att hitta nya kompetenser och erfarenheter än de som finns tillgängliga idag. Det skiftande näringslivet och de breda och ledande akademierna runt Malmö/Lund och Göteborg skulle ge myndigheterna ny utvecklingspotential. Effekterna av att Göteborg och Malmö får sin femte respektive fjärde myndighet är så mycket större än av att Stockholm får sin 140:e eller att den placeras i ett län som redan har en hög andel statligt anställda.

Välkommet initiativ

Vi välkomnar det intresse regeringen och särskilt civilminister Ardalan Shekarabi har visat frågan om statens organisering och geografi. Det är med stort intresse vi väntar på regeringsbeslut som följer upp de intentioner som statsministern och civilministern presenterade förra året vad gäller placeringen av myndigheter. Vad gäller de mer komplicerade tankarna på att flytta myndigheter så deltar vi gärna i en dialog om varför till exempel Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen är lämpade för Skånes och Västsveriges näringsliv och akademi.

Forrige artikel Ulf von Sydow: Skogspolitiken har misslyckats Ulf von Sydow: Skogspolitiken har misslyckats Næste artikel "Dags att regeringen tar ansvar för arbetskraftinvandringen"