Analys av 
Sanna Rayman

Regeringen tar taktpinnen från Folkhälsomyndigheten

ANALYS. Det här ska bli normerande, sa Mikael Damberg. Gå inte på gym eller till biblioteket, sa Stefan Löfven. Obstruera inte, sa Lena Hallengren. Restriktionen gäller inte bio, förklarade Tegnell. 

Det börjar synas sprickor i samsynen kring coronahanteringen. 

Foto: Amir Nabizadeh/TT
Sanna Rayman

När pressmeddelandet gick ut i onsdags, om att det åter vankades pressträff med statsministern och Lena Hallengren, ägnade jag det några minuters funderingar.

Så märkligt, varför var inte Folkhälsomyndighetens (FHM) Johan Carlson med? Dittills har Carlson alltid stått bredvid regeringsföreträdarna när det blivit dags att kommunicera nya restriktioner. Koreografin varit tydlig. Carlson har förklarat att FHM begärt det ena eller det andra från regeringen - och regeringen har förklarat att man självfallet ordnar det myndigheten önskat.

Den här gången fanns han inte där. Och stoppet för alkoholförsäljning vid 22.00 beskrivs i kommunikationen som ett regeringsförslag, inte något som regeringen bistår FHM med. När evidens för förslaget efterfrågades av journalister vid pressträffen blev svaren mumliga.

Spricka anas mellan FHM och regeringen

Så snabbspolar vi framåt till måndagen den 16 november. Man kan livligt föreställa sig en ökad panik inne på Regeringskansliet över att ingen trend har verkat brytas under dessa dagar och att man därför känner allt starkare press att göra mer.

 När GP ställde frågan om de nya åtgärderna är sådana "som FHM särskilt har rekommenderat" avlossade regeringsföreträdarna en mängd talepunkter som vigt skuttade runt kärnfrågan.

Därmed fick vi gårdagens besked om bland annat max åtta personer på allmän sammankomst. Och även om vi denna gång fick en pressträff med både regeringsföreträdare och gd närvarande var det svårt att inte se sprickan mellan regering och myndighet.

Tegnell pekade ut kryphålen

Det här ska bli normerande, sa Mikael Damberg. Gå inte på gym eller till biblioteket, sa Stefan Löfven. Obstruera inte, sa Lena Hallengren.

Några timmar senare hördes statsepidemiologen Anders Tegnell i Sveriges Radio förklara att beslutet gällande hur många som får samlas är regeringens.

"Det är inte vi som sätter ner foten över huvud taget", svarade han när SR frågade när FHM satt ner foten om den nya restriktionen.

På frågan om man kan gå på bio förklarade Tegnell att gränsen åtta personer bara gäller så kallad "allmän sammankomst", det vill säga events som kräver polistillstånd och i den kategorin ingår ändå inte bio.

Tegnell har nog formellt rätt i att kategorin inte rymmer vare sig bio, gym eller bibliotek. Men regeringen hade nog föredragit om statsepidemiologen lagt lite mer krut på att inskärpa att även gymmet och biografen bör undvikas och lite mindre på att peka ut kryphålen för radiolyssnarna...

Efter Tegnells framträdande i P1 backade Filmstaden från sitt beslut om att stänga sina biografer och inrikesministerns pressekreterare kämpade tappert emot i DN.

Viga talepunkter

Även under själva pressträffen syntes tecken på att regeringen börjat agera på egen hand. När GP ställde frågan om de nya åtgärderna är sådana "som FHM särskilt har rekommenderat" avlossade regeringsföreträdarna en mängd talepunkter som vigt skuttade runt kärnfrågan.

Statsministern åberopade "kontinuerlig dialog" med FHM och lämnade sedan över ordet till inrikesministern och socialministern. Mikael Damberg bedyrade sedan att förslaget ligger "helt i linje" med vad myndigheten propagerat för på senare tid och Hallengren följde upp med att peka på andra länders liknande bedömningar. Johan Carlson fick aldrig ordet.

Uppsala illa ute, trots skärpta råd sedan oktober

Först ut bland länen att få införa skärpta råd var Uppsala län, den 20 oktober. Sedan dess har i stort sett alla län följt i samma spår, med ungefärligen samma skärpningar - antingen via att de begärt att få dem från FHM eller att man genomdrivit egna.

I fallet Uppsala borde effekterna av åtgärderna kunna skönjas nu, men smittspridningen är alltjämt hög. Möjligen sker ökningen lite långsammare, men samtidigt är intensivvården alltmer ansatt

"Om ett par veckor kan vi ha en situation som är värre än den vi hade i våras", säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i ett pressmeddelande.

Kurvorna ger Köhler rätt, det krävs ett smärre mirakel för att vi plötsligt skulle vika neråt så hastigt att vården inte drabbas hårt under de närmaste veckorna och månaderna. Och det verkar inte som att restriktionerna från den 20 oktober har gjort tillräckliga avtryck i smittspridningen.

Expertmyndighet med taktpinne

Hittills har det varit expertmyndigheten FHM som har styrt coronahanteringen. Som Altinget kunde visa tidigare i höst begärde FHM "avgörande inflytande" över regeringsbesluten under krisen – och fick det, samtidigt som andra myndigheters bedömningar och viljor ibland har fått stå tillbaka.

Också många andra medier har upprepade gånger skildrat samma sak. DN citerade redan i våras Johan Carlson när han beskrev upplägget som att "Det är vi som håller i taktpinnen".

Bakom den samspelta fasaden vid de många presskonferenserna har det förstås funnits betydligt mer oenigheter än vad som synts också mellan de pandemiberörda myndigheterna. MSB:s krisscenarier avfärdades av FHM som felaktiga och man varnade från FHM:s sida för "okunniga myndigheter", exempelvis.

Expertmyndigheter brukar bli överkörda

Expertmyndigheter är förvisso experter, men det är inte en självklarhet att de alltid får den makt som FHM haft under pandemin. Tvärtom. Senast i förra veckan kunde vi här på Altinget rapportera om hur regeringen gör en helt annan bedömning än en expertmyndighet, i det här fallet Skogsstyrelsen.

Det är verkligen inte första gången. Andra expertmyndigheter som har fått leva med överkörningar från regeringen är Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Finanspolitiska rådet. Överkörningar är, när allt kommer omkring, vardagsmat för de flesta expertmyndigheter.

Länge var regeringen med på vagnen. Man litade på FHM:s expertis och lät deras bedömningar få företräde framför andras. Nu verkar FHM:s aktier ha fallit i kurs hos regeringen, som i stället börjar agera på egen hand.

Vintern kommer, kärnväljarna körs i botten

Det är inte obegripligt att regeringen känner ett behov av att trycka ner bromsen hårdare än vad expertmyndigheten verkar vilja. Situationen försämras snabbt inom vården och även om vi ännu inte nått vårens höjder så har vi en lång vinter framför oss med en väderlek som på allvar gynnar virusets framfart. Med stigande kyla och avtagande luftfuktighet under vintermånaderna finns det anledning att oroa sig än mer.

Och vårdpersonalen är trött, lediga sängar till trots. Där Folkhälsomyndigheten ser tillgänglig kapacitet, ser regeringen kärnväljare som körs i botten. Den bedömningen ingår måhända inte bland en expertmyndighets tyngst vägande faktorer, men den är definitivt en tung faktor för en folkvald.

Nämnda personer

Anders Tegnell

Senior expert Folkhälsomyndigheten
Läkarexamen (Lunds uni., 1985), fil. dr infektionssjukdomar (Linköpings uni., 2003)

Johan Carlson

Läkarexamen (Uppsala uni. 1979) och docent i infektionsepidemiologi (Karolinska institutet)

Lena Hallengren

Gruppledare Socialdemokraterna
Lärare (Högskolan i Kalmar 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00