Regeringen delar inte Skogsstyrelsens syn på "Levande skogar"

LEVANDE SKOGAR. Utvecklingen för miljömålet Levande skogar är neutral, enligt Skogsstyrelsen. Men regeringen, som har gjort en egen bedömning som inte följer expertmyndighetens, anser att utvecklingen i skogen har försämrats och är negativ.

Utvecklingen för miljömålet Levande skogar har försämrats och är nu negativ, enligt regeringen. Det framgår av budgetpropositionen.

Den bedömningen skiljer sig dock åt från Skogsstyrelsens. I den årliga uppföljningen av miljömålen är myndigheten slutsats att det inte går att se någon tydlig riktning

Miljöminister Isabella Lövins (MP) pressekreterare svarar i ett sms till Altinget att inte bara myndigheternas bedömning ligger till grund, utan exempelvis även Artdatabankens nya rödlista över hotade arter, som publicerades efter myndigheternas redovisning.

Gd: Påverkar inte Skogsstyrelsens uppfattning

Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist konstaterar att det är fritt för regeringen att frångå myndigheternas uppfattning.

Regeringen hänvisar till att den nya rödlistan. Hur ser du på det?

– Ofta kan man få uppfattningen att miljömålet endast handlar om biologisk mångfald, men om man tittar på de nio preciseringarna av Levande skogar så handlar de också om annat än biologisk mångfald, exempelvis kulturmiljöer och friluftsliv, säger han till Altinget.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö&Energi. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel KD har klubbat ny skolpolitik – skolpoliser och fördubblad lön KD har klubbat ny skolpolitik – skolpoliser och fördubblad lön Næste artikel Överblick: Bistert för Miljöpartiet och Lööf kritiserar alkoholstopp Överblick: Bistert för Miljöpartiet och Lööf kritiserar alkoholstopp