Debatt

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.

Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Annemarie Gardshol
Koncernchef, Postnord


Ravindra Parasnis, vd för de Grafiska företagen, framhäver i sin debattartikel i Altinget att det viktigaste för den aviserade postlagsutredningen är att fokusera på hur framtidens postmarknad ska fungera på bästa sätt. Det är en slutsats som jag helt och fullt delar. Men för att titta framåt måste man också vara tydlig med hur verkligheten ser ut.

Läs också

Miljarder till Sverige och Danmark

Parasnis konstaterar att brevverksamheten i Sverige alltid har varit lönsam och att det därför inte är motiverat med statsstöd. Att hantera brev är en verksamhet med typiska stordriftsfördelar, med stora fasta kostnader och en väl utbyggd infrastruktur där merkostnaden för att hantera ett extra brev är låg. Med historiskt stora brevvolymer har postmarknaden i Sverige varit lönsam och Postnord kunde bland annat därför under perioden 2009–2014 dela ut över 3 miljarder kronor till de svenska och danska staterna.

Framtida ekonomiska förluster

Men baksidan av detta mynt är att de höga fasta kostnaderna och den finmaskiga infrastrukturen blir en black om foten när volymerna faller. Sedan millennieskiftet har över hälften av alla brev övergått till framförallt digitala alternativ och det här är en utveckling som av allt att döma bara har börjat.

Att låta den här infrastrukturen, från Ystad till Haparanda, finansieras av portointäkter allena, är en modell som inom kort kommer att ha nått vägs ände.

Annemarie Gardshol , Koncernchef, Postnord

Att låta den här infrastrukturen, från Ystad till Haparanda, finansieras av portointäkter allena, är en modell som inom kort kommer att ha nått vägs ände. För att den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna utföras behöver den aviserade utredningen noga överväga vilken form av service som ska erbjudas, och vad den får lov att kosta.

Den operatör som får uppdraget att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten behöver kompenseras för detta om intäkterna från portot inte visar sig vara tillräckliga för den service som krävs. Det är alltså för förväntade kommande ekonomiska förluster som kompensation kommer vara relevant, inte för historiskt lönsamma år.

"Av mindre intresse"

Parasnis skriver att den kommande utredningen som Anders Ygeman (S) har aviserat inte bara bör handla om Postnords verksamhet, och det håller jag med om.

Det viktiga är att samhällsuppdraget kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren. Om finansieringen sker genom upphandling, direkt ekonomisk ersättning till tillhandahållaren eller genom en kompensationsfond är av mindre intresse.

På egna meriter

När Parasnis däremot kommer till sina praktiska förslag så krävs en del förtydliganden. Postnord är ett företag med en strategi som bygger på ägarnas direktiv (det vill säga svenska och danska staten) och som har godkänts av vår styrelse.

Den strategin kräver att verksamheten kan bedrivas med god lönsamhet. För att förtydliga: Varje del av vår verksamhet måste kunna tjäna pengar på sina egna meriter.

Legitim rabatt

Det första steget för att undvika förluster är enligt Parasnis att renodla verksamheten. Vad Parasnis säger är att Postnord inte ska bedriva verksamhet som bland annat innebär konkurrens för hans medlemsföretag.

I praktiken handlar det om Postnords dotterbolag Strålfors som erbjuder en lång rad tjänster, däribland tryck av exempelvis avier, reklam och liknande. Genom att Strålfors är väl integrerat i Postnords verksamhet uppkommer synergivinster, som vi delar med oss till våra kunder genom en så kallad integrationsrabatt.

Om en kund köper både tryck och leverans av exempelvis fakturor från Postnord kan vi genom Strålfors erbjuda en bra tjänst till ett attraktivt pris. Denna rabatt är ekonomiskt motiverad och legitim. Den har blivit granskad en handfull gånger av Konkurrensverket, som inte har haft några synpunkter.

Vi kommer fortsätta

Strålfors verksamhet är lönsam och ger ett bra resultat till koncernen. Varför en avyttring av denna verksamhet skulle minska förlusterna för Postnord framgår inte av Parasnis artikel, av lätt insedda skäl. Det är inte svårt att förstå varför Parasnis vill slippa konkurrens från Strålfors. Men det hade varit ärligare av honom att framföra de faktiska skälen bakom.

Postnord har i uppdrag från sina ägare och från staten Sverige att vara ett lönsamt företag som agerar under marknadsmässiga villkor och att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i alla Sveriges delar, lönsamma som olönsamma. Till dess vi hör något annat kommer vi fortsätta att agera i enlighet med dessa principer.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Debatt: Värna postgången – inte Postnord

En ny postlagsutredning måste handla om hur framtidens postmarknad i Sverige ska fungera på bästa sätt, skriver Ravindra Parasnis, vd för Grafiska företagen.


Nämnda personer

Anders Ygeman

Tidigare integrations- och migrationsminister (S), före detta energi- och digitaliseringsminister, inrikesminister
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00